ápr 15 2018

Amikor a cégjegyzéki adatok és az iratok eltérnek egymástól…

Sok vállalkozó, cégvezető találkozott  – és ez tapasztalat – olyan cégjogi állapottal, amikor is, a cégjegyzék más adatokat tartalmaz, mint a kezében lévő ügyvéd, jogtanácsos által szerkesztett cégjogi okirat. Ez előfordul mind cégalapítás, mind pedig cégmódosítás után. Gondolok itt arra pl. hogy egy név el van írva, vagy arra, hogy egy igazgató nem szerepelt a cégjegyzékben, pedig az iratok tartalmazzák azt stb. A lényeg, hogy a kezében lévő iratok jól, helyesen tartalmaznak adatokat, ugyanakkor a cégjegyzék ehhez képest false adatokkal bír.

Ilyen esetben az eredeti okiratokat szerkesztő ügyvéd, jogtanácsos adhat be kijavítás iránti kérelmet – ennek illeték vagy közzétételi díj vonzata nincsen – és amennyiben beigazolódik, hogy a beadott és elfogadott(!) iratoktól eltér a cégjegyzék, a cégbíró végzésben elrendeli a korábbi végzés kiegészítését vagy kijavítását. Erre a cégbírót a  2016. évi CXXX. törvény (Pp) 352. §-a hatalmazza fel, fellebbezésre elutasítás esetén van lehetőség. A kijavítás, kiegészítés iránti kérelem fenti tényállás esetén időkorlát nélkül előterjeszthető.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol várjuk ügyfeleinket 1027 Budapest, Bem rakpart 50.

 

 


ápr 12 2018

Mikor nyithat egy új cég bankszámlát?

Amennyiben pénzforgalmi ill. hagyományos elszámolási betétszámláról van szó, csakis a cég bejegyzése után. Ekkor állnak rendelkezésre azok az információk és file-ok amik a bankszámla nyitásához nélkülözhetetlenek. Ilyenek:

  • cégjegyzékszám
  • adószám
  • statisztikai számjel
  • esetlegesen uniós adószám

és elektronikus file-ok, melyek a következők:

  • beadvány e-akta
  • tértivevény file
  • tanúsítvány file
  • bejegyző végzés file, e-akta

A bankszámla nyitásához nélkülözhetetlen az ügyvezetőnek személyesen megjelennie (meghatalmazás itt kizárt), vinni kell személyigazolványt, lakcímkártyát. Vinnie kell társasági szerződést / alapító okiratot, illetve aláírásmintát. Továbbá a fentebb felsorolt file-okat el kell küldeni a bank e-mail címére a sikeres számlanyitáshoz.

Nyitható cégbejegyzés előtt un. törzstőke számla, amely azt a célt szolgálja, hogy ott a törzstőkét/ jegyzett tőkét elhelyezzék, amennyiben az alapítók így döntöttek vagy jogszabály erre kötelezi őket (pl zártkörű részvénytársaság esetén). Ezen a számlafajtán hagyományos bankszámla műveleteket végezni nem lehet – így nem lehet pl. utalást indítani. Ez a számlatípust rendkívül kevesen használják, épp korlátoltsága miatt.

Központi irodánk, ahol szívesen látjuk Önt  – bejelentkezés után – 1027 Budapest, Bem rakpart 50. Tel.: 06 1 235 0566


ápr 6 2018

Cégalapítás – bankba 8 napon belül befizetendő összeg nagysága – változó jogszabály

Előző posztunkban azzal foglalkoztunk, hogy a cégalapítás során házipénztárba lenyilatkozott összeget, a bejegyzéstől számított 8 napon belül a frissen nyitott pénzforgalmi számlára be kell fizetni.

Ezzel a szabályozással kapcsolatban évekig az a probléma élt, hogy amire a bankszámlanyitásra a cégalapítás és bejegyzés után sor került, már nem volt meg a saját tőkének az alapításkor lenyilatkozott része, konkrétan például már az ellenjegyző és eljáró ügyvéd is adott készpénzfizetési számlát a cégalapításról, a többi felmerülő költségről stb. nem is beszélve, így hogyan tudnák a tagok elhelyezni a bevállalt részt a pénzforgalmi számlára?

Ennek orvoslására született a közelmúltban egy jogszabály módosítás, konkrétan a 2006. évi V. törvény 30. §-ának 5. bekezdésének módosítása – mely 2018. július 1-től hatályos – amely a következő mondatrésszel bővült: “a pénzforgalmi számla megnyitásáig a cég működése során fel nem használt pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét” – magyarán azt az összeget kell befizetni a cégalapítás során lenyilatkozott összegből, amely értelemszerűen megmaradt a számlára történő befizetésig…

Központi irodánk, ahol fogadjuk ügyfeleinket: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.


feb 7 2018

Sokan kérdezték – Ki jogosult bankszerű aláírásra, kell-e cégjegyzési jogosultság hozzá?

Nagyon sok ügyfél kérdezte már, illetve sokan vetették fel azt az esetet, amikor adni akartak valakinek “banki aláírási jogot”, és nem tudták eldönteni, hogy kell-e hozzá cégjegyzési jogosultság. Illetve több olyan üggyel is találkoztunk már, amikor az ellenjegyző ügyvéd csak azért javasolt cégjegyzési jogot a cégalapítás során valamely természetes személynek, hogy tudjon aláírni bankban.

A Kúria elvi éllel mutatott rá arra, hogy különbséget kell tenni cégszerű és a banknál bejelentett módon történő aláírási joggyakorlás között.

A cégszerű aláírás során az adott személy harmadik személyek felé korlátlanul képviselheti a társaságot írásban és ez mindenben megfelel a cégjogi szabályoknak.

A banknál történő aláírási jogosultság pedig előbbitől eltérhet, eszerint pedig a banknál bejelentett módon képviselheti a társaságot a bejelentett személy a bankkal szemben, akkor is ha esetlegesen nincsen cégjegyzési joga a cégnél. A bank előtt adott, banknál bejelentett aláírási jogosultság független a cégjogi képviseleti jogtól.

Ennek megfelelően, ha Ön valakinek bank előtti képviseletre, “aláírási jogra” kíván felhatalmazást adni, nincs szüksége arra, hogy az illetőt a cégnél felruházza ügyvezetői, cégvezetői stb. poszttal, elég ha a bankba besétálnak és ott a bank előtti képviseletre ad felhatalmazást.

Gálusz Gábor


jan 16 2018

Cégalapítás 2018 – a cégbejegyzés hány nap?

A jogszabály szerint (2006. évi VI. törvény, 48. §. (4) bek) a cégbíróság az adószám megállapításától számított 1 munkanapon belül határoz a cégbejegyzésről, bejegyzési kérelem elbírásáról. Ez az elvi határidő. A gyakorlatban ez a következőképp néz ki:

  • amennyiben olyan személy alapítja a céget, akinek volt már üzleti múltja, legyen az bármennyire jogkövető is, a NAV akár 8 napon fenntart az adószám kiadására, plusz egy nap a cégbejegyzés. Ilyenformán a cégbejegyzés 8-9 napot is igénybe vehet.
  • amennyiben olyan személy alapít céget, akinek nincs üzleti múltja, akkor a gyakorlati statisztika kb. 1-2 napos cégbejegyzést mutat. Természetesen ezek a dátumok nem a cégalapítás aláírásához mérendőek, hanem a cégbejegyzési kérelem ügyvéd által történő elküldéséhez.

Fenti adatok akkor helytállóak, ha a cégeljárás, cégbejegyzési eljárás egyszerűsített és nem normál.

Az adószámot a cégbíróság, illetve az adóhatóság a cégbírósági végzésben közli. Tehát a végzés előtt, nincs “adószámkiadás”.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol cégalapítással összefüggésben is várjuk Önt: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.