ápr 6 2018

Cégalapítás – bankba 8 napon belül befizetendő összeg nagysága – változó jogszabály

Előző posztunkban azzal foglalkoztunk, hogy a cégalapítás során házipénztárba lenyilatkozott összeget, a bejegyzéstől számított 8 napon belül a frissen nyitott pénzforgalmi számlára be kell fizetni.

Ezzel a szabályozással kapcsolatban évekig az a probléma élt, hogy amire a bankszámlanyitásra a cégalapítás és bejegyzés után sor került, már nem volt meg a saját tőkének az alapításkor lenyilatkozott része, konkrétan például már az ellenjegyző és eljáró ügyvéd is adott készpénzfizetési számlát a cégalapításról, a többi felmerülő költségről stb. nem is beszélve, így hogyan tudnák a tagok elhelyezni a bevállalt részt a pénzforgalmi számlára?

Ennek orvoslására született a közelmúltban egy jogszabály módosítás, konkrétan a 2006. évi V. törvény 30. §-ának 5. bekezdésének módosítása – mely 2018. július 1-től hatályos – amely a következő mondatrésszel bővült: “a pénzforgalmi számla megnyitásáig a cég működése során fel nem használt pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét” – magyarán azt az összeget kell befizetni a cégalapítás során lenyilatkozott összegből, amely értelemszerűen megmaradt a számlára történő befizetésig…

Központi irodánk, ahol fogadjuk ügyfeleinket: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.


ápr 4 2018

Cégalapítás: Be kell-e bankba fizetni a házipénztárba lenyilatkozott összeget?

Szinte minden cégalapító tudja, hogy a cégalapítás során lehetősége van arra, hogy ügyvéd előtt nyilatkozzon arról, hogy egy adott összeget – pénzbeli hozzájárulást – a rendelkezésére áll/ rendelkezésre bocsátotta. Ilyenkor a könyvelők házipénztárba könyvelik a már lenyilatkozott összeget.

A történet itt nem áll meg, ugyanis azt kevesen tudják, hogy a cégalapítás során lenyilatkozott összeget be kell fizetni bankba is. Mégpedig a bejegyzéstől számított 8 napon belül kell pénzforgalmi számlát nyitani, és az adott összeget elhelyezni.  És, hogy melyik jogszabály írja ezt elő? A 2006. évi V. törvény 30. §. (5). bekezdése.

Központi irodánk, ahol várjuk Önt: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.

 


feb 7 2018

Sokan kérdezték – Ki jogosult bankszerű aláírásra, kell-e cégjegyzési jogosultság hozzá?

Nagyon sok ügyfél kérdezte már, illetve sokan vetették fel azt az esetet, amikor adni akartak valakinek “banki aláírási jogot”, és nem tudták eldönteni, hogy kell-e hozzá cégjegyzési jogosultság. Illetve több olyan üggyel is találkoztunk már, amikor az ellenjegyző ügyvéd csak azért javasolt cégjegyzési jogot a cégalapítás során valamely természetes személynek, hogy tudjon aláírni bankban.

A Kúria elvi éllel mutatott rá arra, hogy különbséget kell tenni cégszerű és a banknál bejelentett módon történő aláírási joggyakorlás között.

A cégszerű aláírás során az adott személy harmadik személyek felé korlátlanul képviselheti a társaságot írásban és ez mindenben megfelel a cégjogi szabályoknak.

A banknál történő aláírási jogosultság pedig előbbitől eltérhet, eszerint pedig a banknál bejelentett módon képviselheti a társaságot a bejelentett személy a bankkal szemben, akkor is ha esetlegesen nincsen cégjegyzési joga a cégnél. A bank előtt adott, banknál bejelentett aláírási jogosultság független a cégjogi képviseleti jogtól.

Ennek megfelelően, ha Ön valakinek bank előtti képviseletre, “aláírási jogra” kíván felhatalmazást adni, nincs szüksége arra, hogy az illetőt a cégnél felruházza ügyvezetői, cégvezetői stb. poszttal, elég ha a bankba besétálnak és ott a bank előtti képviseletre ad felhatalmazást.

Gálusz Gábor


jan 16 2018

Cégalapítás 2018 – a cégbejegyzés hány nap?

A jogszabály szerint (2006. évi VI. törvény, 48. §. (4) bek) a cégbíróság az adószám megállapításától számított 1 munkanapon belül határoz a cégbejegyzésről, bejegyzési kérelem elbírásáról. Ez az elvi határidő. A gyakorlatban ez a következőképp néz ki:

  • amennyiben olyan személy alapítja a céget, akinek volt már üzleti múltja, legyen az bármennyire jogkövető is, a NAV akár 8 napon fenntart az adószám kiadására, plusz egy nap a cégbejegyzés. Ilyenformán a cégbejegyzés 8-9 napot is igénybe vehet.
  • amennyiben olyan személy alapít céget, akinek nincs üzleti múltja, akkor a gyakorlati statisztika kb. 1-2 napos cégbejegyzést mutat. Természetesen ezek a dátumok nem a cégalapítás aláírásához mérendőek, hanem a cégbejegyzési kérelem ügyvéd által történő elküldéséhez.

Fenti adatok akkor helytállóak, ha a cégeljárás, cégbejegyzési eljárás egyszerűsített és nem normál.

Az adószámot a cégbíróság, illetve az adóhatóság a cégbírósági végzésben közli. Tehát a végzés előtt, nincs “adószámkiadás”.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol cégalapítással összefüggésben is várjuk Önt: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.


jan 1 2018

Székhelyváltozás 2018 – hány nap a változásbejegyzés?

Két féle székhelyváltozást ismerünk:

– illetékességi körön belüli székhelyváltás / cégmódosítás

– illetékességi körön kívüli székhelyváltás / cégmódosítás

Illetékességi körön belüli székhelyváltozás hivatali határideje 15 nap. Jellemzően 2017-ben átlagosan a gyakorlatban ez 5 munkanapot vett igénybe.

Illetékességi körön kívüli székhelyváltozás két lépésből áll az új rendszer szerint (tavaly ebben változás volt):

1. a székhely szerint illetékes cégbíróság dönt a változásbejegyzésről, elrendeli a változások átvezetését a cégjegyzéken keresztül.

2. az új székhely szerint illetékes cégbíróság pedig végzésében kihirdeti az új cégjegyzékszámot.

Ez 2017-ben, 2018-ban az új szabályok szerint (amik 2017. június 8-tól hatályosak) 5+1 napot, tehát 6 napot tesznek ki.

Ilyen formán korábbi gyakorlattal ellentétben, azon székhelyváltozások bejegyzése, melyek illetékességváltozást jelentettek, csak mindössze 1 nappal jobban tolódnak ki, azokhoz képest, ahol nincs illetékességváltozás. A régi rendszer (tehát 2017. június 8-a előtti állapot) szerint a teljes eljárás 5+6 napot vett ez átlagosan igénybe. A régi rendszer szerint gyakran előfordult az, hogy akár több hétre is elhúzódott a székhelyváltozást tartalmazó cégmódosítás bejegyzése.

Mit jelent az illetékességváltozás – illetékességi körön kívüli?

Vidéken megyénként van egyetlen cégbíróság, plusz Budapesten egy, azaz 20 darab. Azon cégmódosításokat jelenti, ahol a cég nem marad a régi illetékességi területen, tehát megyét vált, vagy pl. Budapestről Pest Megyébe teszi át a székhelyét.

Elmondhatjuk, hogy a 2017. június 6-án életbe lépett Cégtörvény változás (54.§) beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és kevesebb, mint felére rövidítette a korábban elhúzódó eljárási időket.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol cégmódosítással, cégalapítással, székhelyszolgáltatás szerződéskötéssel kapcsolatban szívesen látjuk Önt: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.