jan 2 2019

Eltiltási szabályok változása 2019-től

2018. október-novemberben több portál adta hírül, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette 2018. december 31-i hatállyal a Cégeljárásról (Ctv.) szóló törvény egyes – eltiltásra vonatkozó – passzusait. Az Ab határozata szerint az eltiltás ugyan megmarad, csak azokra nem lesz érvényes, akik az eljárás megindulása előtt, illetve az azt megelőző évben voltak vezető tisztségviselők, korlátlanul felelős tagok, vagy többségi befolyással rendelkező tagok. Az indoklásban nagyjából annyi szerepelt, hogy a fenti jogszabály nem szelektál azok között, akiknek ez felróható, illetve akiknek ez nem.

Ezen hír bejelentése után sokan fellélegeztek, úgy gondolták, hogy 2019. január 1-től nyugodtan körültekintés nélkül lehet értékesíteni céget, üzletrészt, hisz rájuk az illetékes eltiltásra vonatkozó szabályok már nem vonatkoznak. Ugyanis, az csak azokra vonatkozik, akik a hivatalból induló törlés idején vezető tisztségviselők, tulajdonosok.

A legtöbben nem számítottak arra, hogy gyorsan korrigál az Országgyűlés is, és megszavazza, 2019. január 1-i hatállyal az Alkotmánybíróság által hatályon kívül helyezett jogszabályhely egy új változatát. A Ctv. 9/C. (2) bekezdése szerint a kényszertörléses eljárás megindításának időpontját megelőző évre vonatkozóan vizsgálni kell a rendelkezésre álló adatokat. Ha mulasztott a cégvezető, tulajdonos, vagy legalább 100.000 forint tartozást halmozott fel, akkor eltiltásra kerül. Az eltiltást az új szabályok differenciálják aszerint, hogy mennyi a ki nem elégített követelésállomány. Eszerint 500.000 forint alatt 1 év eltiltás, 500.000 forinttól 3.000.000 forintig 3 év az eltiltás, és 3.000.000 forint felett pedig 5 év eltiltás jár.

Ilyen módon a korábbi sokszor igazságtalan eltiltások helyett immáron differenciált, és csakis az illető személyek mulasztása esetén kiszabott eltiltások történhetnek a jövőben.