ápr 18 2018

AA megbízhatósági tanúsítványt kapott cégünk a Bisnode-tól…

Megkapta cégünk a Bisnode-tól az AA-s tanúsítványt, mely minősítés szerint társaságunk az ország elit vállalatai közé tartozik. Ezen tanúsítvány azt jelenti, hogy cégünk azon magyarországi vállalatok 1.75 %-ába tartozik, amely cégekkel az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata nagyon alacsony. A Bisnode nemzetközileg 1908 óta minősíti a cégeket pénzügyi stabilitásuk szerint. Az AAA, AA, és A cégminősítést 1989-ben vezették be, és 1996 óta van lehetőségük a cégeknek megmutatni ezt a tanúsítványt. A minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul. Ilyen az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa, a NAV  és más egyéb hivatalok adatbázisai. A források között fellelhetőek mérlegek, eredménykimutatások, és trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég demográfiai adatait, korát, tevékenységi körét, tulajdonosait, méretét. A Bisnode a fizetési tapasztalat adatbázisából a fizetési fegyelemmel kapcsolatos adatokat veszi számba, melyet beépít a minősítésbe. (azaz a társaság eleget tesz-e, illetve mikor tesz eleget fizetési kötelezettségeinek). A Bisnode minősítést a Bisnode több európai országában piacvezető előrejelző képességű minősítési rendszereket gyártó csapata fejlesztette ki a Bisnode helyi munkatársaival. Ezáltal a minősítés helyi sajátosságokat is tükröz.

Irodánk: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.

 


ápr 15 2018

Amikor a cégjegyzéki adatok és az iratok eltérnek egymástól…

Sok vállalkozó, cégvezető találkozott  – és ez tapasztalat – olyan cégjogi állapottal, amikor is, a cégjegyzék más adatokat tartalmaz, mint a kezében lévő ügyvéd, jogtanácsos által szerkesztett cégjogi okirat. Ez előfordul mind cégalapítás, mind pedig cégmódosítás után. Gondolok itt arra pl. hogy egy név el van írva, vagy arra, hogy egy igazgató nem szerepelt a cégjegyzékben, pedig az iratok tartalmazzák azt stb. A lényeg, hogy a kezében lévő iratok jól, helyesen tartalmaznak adatokat, ugyanakkor a cégjegyzék ehhez képest false adatokkal bír.

Ilyen esetben az eredeti okiratokat szerkesztő ügyvéd, jogtanácsos adhat be kijavítás iránti kérelmet – ennek illeték vagy közzétételi díj vonzata nincsen – és amennyiben beigazolódik, hogy a beadott és elfogadott(!) iratoktól eltér a cégjegyzék, a cégbíró végzésben elrendeli a korábbi végzés kiegészítését vagy kijavítását. Erre a cégbírót a  2016. évi CXXX. törvény (Pp) 352. §-a hatalmazza fel, fellebbezésre elutasítás esetén van lehetőség. A kijavítás, kiegészítés iránti kérelem fenti tényállás esetén időkorlát nélkül előterjeszthető.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol várjuk ügyfeleinket 1027 Budapest, Bem rakpart 50.

 

 


ápr 12 2018

Mikor nyithat egy új cég bankszámlát?

Amennyiben pénzforgalmi ill. hagyományos elszámolási betétszámláról van szó, csakis a cég bejegyzése után. Ekkor állnak rendelkezésre azok az információk és file-ok amik a bankszámla nyitásához nélkülözhetetlenek. Ilyenek:

  • cégjegyzékszám
  • adószám
  • statisztikai számjel
  • esetlegesen uniós adószám

és elektronikus file-ok, melyek a következők:

  • beadvány e-akta
  • tértivevény file
  • tanúsítvány file
  • bejegyző végzés file, e-akta

A bankszámla nyitásához nélkülözhetetlen az ügyvezetőnek személyesen megjelennie (meghatalmazás itt kizárt), vinni kell személyigazolványt, lakcímkártyát. Vinnie kell társasági szerződést / alapító okiratot, illetve aláírásmintát. Továbbá a fentebb felsorolt file-okat el kell küldeni a bank e-mail címére a sikeres számlanyitáshoz.

Nyitható cégbejegyzés előtt un. törzstőke számla, amely azt a célt szolgálja, hogy ott a törzstőkét/ jegyzett tőkét elhelyezzék, amennyiben az alapítók így döntöttek vagy jogszabály erre kötelezi őket (pl zártkörű részvénytársaság esetén). Ezen a számlafajtán hagyományos bankszámla műveleteket végezni nem lehet – így nem lehet pl. utalást indítani. Ez a számlatípust rendkívül kevesen használják, épp korlátoltsága miatt.

Központi irodánk, ahol szívesen látjuk Önt  – bejelentkezés után – 1027 Budapest, Bem rakpart 50. Tel.: 06 1 235 0566


ápr 6 2018

Cégalapítás – bankba 8 napon belül befizetendő összeg nagysága – változó jogszabály

Előző posztunkban azzal foglalkoztunk, hogy a cégalapítás során házipénztárba lenyilatkozott összeget, a bejegyzéstől számított 8 napon belül a frissen nyitott pénzforgalmi számlára be kell fizetni.

Ezzel a szabályozással kapcsolatban évekig az a probléma élt, hogy amire a bankszámlanyitásra a cégalapítás és bejegyzés után sor került, már nem volt meg a saját tőkének az alapításkor lenyilatkozott része, konkrétan például már az ellenjegyző és eljáró ügyvéd is adott készpénzfizetési számlát a cégalapításról, a többi felmerülő költségről stb. nem is beszélve, így hogyan tudnák a tagok elhelyezni a bevállalt részt a pénzforgalmi számlára?

Ennek orvoslására született a közelmúltban egy jogszabály módosítás, konkrétan a 2006. évi V. törvény 30. §-ának 5. bekezdésének módosítása – mely 2018. július 1-től hatályos – amely a következő mondatrésszel bővült: “a pénzforgalmi számla megnyitásáig a cég működése során fel nem használt pénzbeli vagyoni hozzájárulás összegét” – magyarán azt az összeget kell befizetni a cégalapítás során lenyilatkozott összegből, amely értelemszerűen megmaradt a számlára történő befizetésig…

Központi irodánk, ahol fogadjuk ügyfeleinket: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.


ápr 4 2018

Cégalapítás: Be kell-e bankba fizetni a házipénztárba lenyilatkozott összeget?

Szinte minden cégalapító tudja, hogy a cégalapítás során lehetősége van arra, hogy ügyvéd előtt nyilatkozzon arról, hogy egy adott összeget – pénzbeli hozzájárulást – a rendelkezésére áll/ rendelkezésre bocsátotta. Ilyenkor a könyvelők házipénztárba könyvelik a már lenyilatkozott összeget.

A történet itt nem áll meg, ugyanis azt kevesen tudják, hogy a cégalapítás során lenyilatkozott összeget be kell fizetni bankba is. Mégpedig a bejegyzéstől számított 8 napon belül kell pénzforgalmi számlát nyitani, és az adott összeget elhelyezni.  És, hogy melyik jogszabály írja ezt elő? A 2006. évi V. törvény 30. §. (5). bekezdése.

Központi irodánk, ahol várjuk Önt: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.