jan 16 2018

Cégalapítás 2018 – a cégbejegyzés hány nap?

A jogszabály szerint (2006. évi VI. törvény, 48. §. (4) bek) a cégbíróság az adószám megállapításától számított 1 munkanapon belül határoz a cégbejegyzésről, bejegyzési kérelem elbírásáról. Ez az elvi határidő. A gyakorlatban ez a következőképp néz ki:

  • amennyiben olyan személy alapítja a céget, akinek volt már üzleti múltja, legyen az bármennyire jogkövető is, a NAV akár 8 napon fenntart az adószám kiadására, plusz egy nap a cégbejegyzés. Ilyenformán a cégbejegyzés 8-9 napot is igénybe vehet.
  • amennyiben olyan személy alapít céget, akinek nincs üzleti múltja, akkor a gyakorlati statisztika kb. 1-2 napos cégbejegyzést mutat. Természetesen ezek a dátumok nem a cégalapítás aláírásához mérendőek, hanem a cégbejegyzési kérelem ügyvéd által történő elküldéséhez.

Fenti adatok akkor helytállóak, ha a cégeljárás, cégbejegyzési eljárás egyszerűsített és nem normál.

Az adószámot a cégbíróság, illetve az adóhatóság a cégbírósági végzésben közli. Tehát a végzés előtt, nincs “adószámkiadás”.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol cégalapítással összefüggésben is várjuk Önt: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.


jan 1 2018

Székhelyváltozás 2018 – hány nap a változásbejegyzés?

Két féle székhelyváltozást ismerünk:

– illetékességi körön belüli székhelyváltás / cégmódosítás

– illetékességi körön kívüli székhelyváltás / cégmódosítás

Illetékességi körön belüli székhelyváltozás hivatali határideje 15 nap. Jellemzően 2017-ben átlagosan a gyakorlatban ez 5 munkanapot vett igénybe.

Illetékességi körön kívüli székhelyváltozás két lépésből áll az új rendszer szerint (tavaly ebben változás volt):

1. a székhely szerint illetékes cégbíróság dönt a változásbejegyzésről, elrendeli a változások átvezetését a cégjegyzéken keresztül.

2. az új székhely szerint illetékes cégbíróság pedig végzésében kihirdeti az új cégjegyzékszámot.

Ez 2017-ben, 2018-ban az új szabályok szerint (amik 2017. június 8-tól hatályosak) 5+1 napot, tehát 6 napot tesznek ki.

Ilyen formán korábbi gyakorlattal ellentétben, azon székhelyváltozások bejegyzése, melyek illetékességváltozást jelentettek, csak mindössze 1 nappal jobban tolódnak ki, azokhoz képest, ahol nincs illetékességváltozás. A régi rendszer (tehát 2017. június 8-a előtti állapot) szerint a teljes eljárás 5+6 napot vett ez átlagosan igénybe. A régi rendszer szerint gyakran előfordult az, hogy akár több hétre is elhúzódott a székhelyváltozást tartalmazó cégmódosítás bejegyzése.

Mit jelent az illetékességváltozás – illetékességi körön kívüli?

Vidéken megyénként van egyetlen cégbíróság, plusz Budapesten egy, azaz 20 darab. Azon cégmódosításokat jelenti, ahol a cég nem marad a régi illetékességi területen, tehát megyét vált, vagy pl. Budapestről Pest Megyébe teszi át a székhelyét.

Elmondhatjuk, hogy a 2017. június 6-án életbe lépett Cégtörvény változás (54.§) beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és kevesebb, mint felére rövidítette a korábban elhúzódó eljárási időket.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol cégmódosítással, cégalapítással, székhelyszolgáltatás szerződéskötéssel kapcsolatban szívesen látjuk Önt: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.