jan 13 2017

Kötelező cégmódosítás 2017

2016. március 1-én a magyar Országgyűlés döntött a kft-kre vonatkozó kötelező cégmódosítás határidejének 2017. március 15-re történő halasztásáról.

A határidő vészesen közeleg, mit kell tudni a kötelező cégmódosításról, kiket érint?

Azon kft-ket érinti, amelyek társasági szerződése 2014. március 15-e előtti, azaz nem az új Ptk szerint készült. A mostani módosítás ezzel együtt azokat a cégeket, kft-ket is érinti, amelyek törzstőkéje nem éri el a Ptk. szerinti minimumot, azaz 3 millió forintot. A mostani kötelező cégmódosítást ezért kötelező törzstőke emelésként is emlegetik, hisz minden olyan kft-nek, amelynek törzstőkéje nem éri el a 3 milló forintot, kötelezően meg kell emelnie azt.

Milyen lehetőségei vannak egy kft tulajdonosának a törzstőke emelésre?

Fő szabályként le kell szögezni, hogy a 3 millió forintra történő törzstőke emelés nem jelenti azt, hogy minden kft-nek 2017. március 15-ig a bankszámlájára be kell fizetnie a jelenlegi törzstőkéje és a 3 millió forint közötti különbözetet.

A társaságoknak csupán elég dönteniük a törzstőke emelésről, de pl. a pénzügyi teljesítést további – a kialakult bírói gyakorlat szerint – 2 évig elhalaszthatják. Ilyen esetben a cégjegyzékben, és társasági iratokban már a 3 millió forintos új jegyzett tőke szerepel, úgy hogy mellette pl. 2019. március 15-e a teljesítési határidő. Ez utóbbi a cégjegyzékről nem tűnik ki, csupán a társaság irataiból.

Csak készpénzzel történő emelés lehetséges vagy van más lehetőség is?

Nem csak készpénzzel történő emelés lehetséges, az alábbi módokon lehet törzstőkét emelni:

  1. Bankszámlára történő teljesítés, melyről a módosításkor az ügyvezető igazolást mellékel
  2. Házipénztárba történő teljesítés, amely a módosítás előtt történt, elég nyilatkozni
  3. Jövőben történő – maximum 2 év lehet a határidő – teljesítés bankba vagy házipénztárba.
  4. Apporttal történő emelés
  5. Meglévő tagi kölcsönnel történő törzstőke emelés
  6. Eredménytartalékból, azaz a cég korábbi ki nem vett nyereségéből történő emelés, mérleg szükséges
  7. Előírt, de ki nem vett osztalék elengedésével történő emelés, amely emeli az eredménytartalékot

Amennyiben egyik módszer segítségével sem tudják, vagy nem akarják megemelni  törzstőkét, az esetben olyan társasági formára kell átalakulni, amelynek minimális jegyzett  igényének meg tud felelni a társaság. Ez kft esetében lehet bt, azaz betéti társaság, netán kkt, azaz közkereseti társaság. Tudni kell azonban, hogy a cégforma váltás hosszadalmas, könyvvizsgálót igénylő költséges eljárás.

Mennyibe kerül a kötelező cégmódosítás, törzstőke emelése?

Alapvetően az Ptk-nak történő megfeleltetés, illetve a 3 millió forintra történő törzstőke emelése illeték és közzétételi díj mentes. Amennyiben a cég adataiban, társasági szerződésben ezeken felül más is módosul pl. székhely, ügyvezető személye stb. az esetben a szokásos illetéket és közzétételi díjakat kell megfizetni.

A kötelező cégmódosítás/ törzstőke emelés ügyvédi munkadíjai szabadárasak, a topcegalapitas.hu ügyvédpartnereinél az ügyvédi munkadíj lehet akár 0 forint, azaz ingyenes is, a partnerek árairól itt tájékozódhat.

Mi történik, ha késedelmesen vagy nem emeli meg a törzstőkét a társaság?

Az esetben, ha ezt észleli a cégbíróság akár 10.000.000 forint bírságot is kiszabhat, illetve végső esetben törölheti a cégjegyzékből végleg a céget.

Gálusz Gábor

 

 


jan 9 2017

Illetékmentes cégalapítás 2017

Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter, mint előadó által jegyzett T/13091 számot és “a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről” címet viselő törvényjavaslat 2. oldala tartalmazza a következőt: “A szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentes.

Amennyiben az Országgyűlés megszavazza – amire elég komoly az esély -, a záró rendelkezés szerinti dátumtól Magyarországon illetékmentesen lehet betéti társaságot, korlátolt felelősségű társaságot alapítani.

A jogszabály záró rendelkezése szerinti hatálybalépési dátum 2017. március 1. Azaz 2017. március 1. után minden bt alapítás, illetve kft alapítás illetékmentes. A rendelkezés a részvénytársaság alapítására nem vonatkozik. Nem vonatkozik a cégmódosításokra sem.

A rendszerváltás óta páratlan helyzet áll elő, hisz sohasem fordult elő, hogy a cégalapítás illetékmentes legyen. Az elektronikus cégeljárás bevezetése után a cégbejegyzési illeték 15.000 forint volt, majd 2012. március 15-től megemelkedett kft-k esetében 50.000, míg bt-k esetében 25.000 forintra. Több más intézkedéssel együtt nagyjából 50%-al csökkent akkor Magyarországon a cégalapítások száma.

A cégalapítás ügyvédi munkadíja szabadáras. Széles a spektrum, kapcsolódó szolgáltatások esetén lehet akár ingyenes is. Ilyen esetben csak az illetéket, a tulajdoni lap díját, és esetleg a személyigazolvány ellenőrzési díját kell megfizetni.

Amennyiben valaki a topcegalapitas.hu-t kéri fel a cégalapítás lebonyolítására, akkor kapcsolódó kedvezmények nélkül egy egyszemélyes kft összköltsége a korábbi közel 70.000 forint helyett maximum 20.000 forintra rúg. Azaz kevesebb, mint harmadába kerül 2017. március 1-e után ugyanaz.

A cégalapítás feltételei 2017-ben változatlanok maradnak.

Gálusz Gábor