Már 31 2014

Nem kell törzstőkét emelnie kft-knek 3 millió Ft-ra cégmódosításkor 2014. márc. 15. után…

A médiában hétről hétre szállingóztak a hírek az új Ptk. hatálybalépésével és az ehhez kötődő átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatban. A jogásztársadalom egy része – többségük – amellett foglalt állást, hogy minden kft-nek, cégmódosítás 2014. március 15-e után, meg kell felelnie az új Ptk előírásainak, a létesítő okiratát, társasági szerződését hatályosítani kell ahhoz. Ebből a feltevésből következett az is, hogy – mivel az új Ptk. tartalmazza a minimális kft-kre vonatkozó 3 millió törzstőke követelményt, cégmódosítás esetén akkor lehet csak beadni a cégbíróságra társasági szerződés módosítást, ha a kft törzstőkéjét, jegyzett tőkéjét megemelték legalább 3 millió forintra (természetesen, ha még nem volt annyi).

Megnyugtató pont került a törzstőke-emelés ügyének végére

Ennek az ügynek a végére került pont, ugyanis a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nem hivatalos nyilatkozatában kifejtette, hogy ugyan a kft-knek meg kell kötelezően emelniük a törzstőkéjüket 2016. március 15-ig minimálisan 3 millió forintra, de azt az első cégmódosítás során nem kell ezt kötelezően megtenniük, ha nem térnek át az új Ptk-ra. Az új Ptk-ra áttérnie nem kell kötelező a társaságoknak a moratórium alatt, nyugodtan működhetnek a régi Gt. szabályai szerint (sőt csak így működhetnek).

A kft tulajdonosok tehát megkönnyebbülhetnek, nyugodtan felkereshetik ügyvédjüket, vagy valamelyik cégirodát, nem kell félniük attól, hogy egy esetleges cégmódosítás kötelező törzstőke emelést vonna maga után, ha nem térnek át az új Ptk-ra. A Fővárosi Törvényszék álláspontja tehát megnyugtató pontot tett az ügy végére. Reméljük a vidéki cégbíróságok is így – tehát egységesen fogják értelmezni a Ptké-t.

Gálusz Gábor


Már 11 2014

Új Ptk – kft alapítás “házipénztár-nyilatkozat” v. bankszámlára befizetés?

Megjelentek az új Ptk-hoz kapcsolódóan a korábbi társasági szerződésminták helyére születő új társasági szerződésminták. Ez még nem a nagyközönségnek szóló hír. A rendelet megalkotására a 2006. évi V. módosított cégtörvény adott felhatalmazást az igazságügyi miniszternek. A rendelet 2014. február 28-án jelent meg.  A topcegalapitas.hu weboldal jobb sávjából szabadon letölthetőek, felhasználhatóak.

Az egyszerű cégalapítás, kft alapítás előtt álló vállalkozóknak ez nem jelent nagyon hírt, csupán a jogban jártas jogászoknak ügyvédeknek, esetleg a jog iránt érdeklődőknek.

A kft alapítás előtt állóknak szánt hír:

I. Kft alapítás 2014. március 1-től egyetlen forint befizetése nélkül – jogszerűen

A többszemélyes kft iratminta 5-ös pontja tartalmazza a törzstőkére vonatkozó részt. Az egyszerűsített cégeljárásban kizárólagosan használható szerződésminta is tartalmazza kategórikusan, amit korábbi posztomban már közzétettem, hogy a kft alapítás során 2014. március 15-től lehetőség van a tulajdonosoknak arra, hogy akár a teljes törzstőkét a tulajdonosok, akár egy évet meghaladóan fizessék be. Magyarán egyetlen forint letétele nélkül is alapíthatnak kft-t. Ennek ára – amelyet az iratminta is tartalmaz – persze, az, hogy

  • a tagok felelnek a be nem tett törzsbetét erejéig a céges tartozásokért,
  • és osztalékot sem vehetnek ki.

II. Kft alapítás 2014. március 15-től – törzsbetét befizetés – házipénztárba vagy szigorúan bankba?

Az iratminta törzsbetétekre vonatkozó 6-os pontja nagyon szépen részletezi az egyes tagok által teljesítendő törzsbetétek mértékét, befizetésének módját. Itt lehet választani ízlés szerint a pénzforgalmi betétszámla és a házipénztár között.

Ez annyiban jelent könnyebbséget virágnyelven szólva, hogy az esetleges később teljesítendő befizetés is “lerendezhető” házipénztárba már kft alapításakor (banki igazolás nélkül), és a későbbi finanszírozás (legalábbis a 3 millió forintig) sem kell megtörténjen tagi kölcsönből, hisz ez az összeg  kft alapításkor már rendelkezésre állt, illetve nem kell – mivel kft alapításakor rendezték az alapítók házipénztárba a teljes törzsbetétet – belemenni a később teljesítésbe, amely mellett egyébként ott fityegne a nem teljesítő tagok magánvagyonával történő felelősség terhe, és osztalékkivételi tilalom. Azt megjegyzem, hogy a teljes lenyilatkozott 3 millió forintnak, amely mondjuk házipénztárba kerül be, meg kell később legyen a maga számviteli, könyvelési bizonylatolt útja, hisz kft alapításkor hivatalosan is a pénz a kft házipénztárába kerül bekönyvelésre.

Összességében az új Ptk. a kft alapítást  3 millió forint kötelező törzstőkével sem teszi nehezebben elérhetővé, a lehetőségek adottak, csak tudjon vele mindenki élni jogszerűen!

Gálusz Gábor