jan 2 2019

Eltiltási szabályok változása 2019-től

2018. október-novemberben több portál adta hírül, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette 2018. december 31-i hatállyal a Cégeljárásról (Ctv.) szóló törvény egyes – eltiltásra vonatkozó – passzusait. Az Ab határozata szerint az eltiltás ugyan megmarad, csak azokra nem lesz érvényes, akik az eljárás megindulása előtt, illetve az azt megelőző évben voltak vezető tisztségviselők, korlátlanul felelős tagok, vagy többségi befolyással rendelkező tagok. Az indoklásban nagyjából annyi szerepelt, hogy a fenti jogszabály nem szelektál azok között, akiknek ez felróható, illetve akiknek ez nem.

Ezen hír bejelentése után sokan fellélegeztek, úgy gondolták, hogy 2019. január 1-től nyugodtan körültekintés nélkül lehet értékesíteni céget, üzletrészt, hisz rájuk az illetékes eltiltásra vonatkozó szabályok már nem vonatkoznak. Ugyanis, az csak azokra vonatkozik, akik a hivatalból induló törlés idején vezető tisztségviselők, tulajdonosok.

A legtöbben nem számítottak arra, hogy gyorsan korrigál az Országgyűlés is, és megszavazza, 2019. január 1-i hatállyal az Alkotmánybíróság által hatályon kívül helyezett jogszabályhely egy új változatát. A Ctv. 9/C. (2) bekezdése szerint a kényszertörléses eljárás megindításának időpontját megelőző évre vonatkozóan vizsgálni kell a rendelkezésre álló adatokat. Ha mulasztott a cégvezető, tulajdonos, vagy legalább 100.000 forint tartozást halmozott fel, akkor eltiltásra kerül. Az eltiltást az új szabályok differenciálják aszerint, hogy mennyi a ki nem elégített követelésállomány. Eszerint 500.000 forint alatt 1 év eltiltás, 500.000 forinttól 3.000.000 forintig 3 év az eltiltás, és 3.000.000 forint felett pedig 5 év eltiltás jár.

Ilyen módon a korábbi sokszor igazságtalan eltiltások helyett immáron differenciált, és csakis az illető személyek mulasztása esetén kiszabott eltiltások történhetnek a jövőben.aug 29 2018

Cégalapítás / cégmódosítás INGYEN

Amennyiben tőlünk rendel székhelyszolgáltatást, a cégalapítása vagy cégmódosítása ingyenes! Kivételt képez ez alól az átruházás és tőkeemelés.

Székhelyszolgáltatás Budapesten Budán és Pesten a II. és VI. kerületben. A II. kerület az Észak-budapesti Adóigazgatósághoz, míg a VI. kerület a Kelet-budapesti Adóigazgatósághoz tartozik. A budapesti székhelyszolgáltatások ára hat hónapra 29.900 Ft + áfa.

Székhelyszolgáltatás az iparűzési adó mentes pesti megyei Újlengyelben, ahol az iparűzési adó mértéke: 0 %. A szolgáltatás díja hat hónapra 39.900 Ft + áfa.

Minden székhelyszolgáltatás mellé + egy hónap ajándék jár. Amennyiben – ügyfelünk megrendeli – a továbbiakban egy bélyegzőt adunk ajándékba.

Irodánk, ahol telefonos bejelentkezés után szívesen látjuk: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.

 


ápr 18 2018

AA megbízhatósági tanúsítványt kapott cégünk a Bisnode-tól…

Megkapta cégünk a Bisnode-tól az AA-s tanúsítványt, mely minősítés szerint társaságunk az ország elit vállalatai közé tartozik. Ezen tanúsítvány azt jelenti, hogy cégünk azon magyarországi vállalatok 1.75 %-ába tartozik, amely cégekkel az üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi kockázata nagyon alacsony. A Bisnode nemzetközileg 1908 óta minősíti a cégeket pénzügyi stabilitásuk szerint. Az AAA, AA, és A cégminősítést 1989-ben vezették be, és 1996 óta van lehetőségük a cégeknek megmutatni ezt a tanúsítványt. A minősítés több hivatalos forrásból származó adaton alapul. Ilyen az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa, a NAV  és más egyéb hivatalok adatbázisai. A források között fellelhetőek mérlegek, eredménykimutatások, és trendek. A minősítés figyelembe veszi a cég demográfiai adatait, korát, tevékenységi körét, tulajdonosait, méretét. A Bisnode a fizetési tapasztalat adatbázisából a fizetési fegyelemmel kapcsolatos adatokat veszi számba, melyet beépít a minősítésbe. (azaz a társaság eleget tesz-e, illetve mikor tesz eleget fizetési kötelezettségeinek). A Bisnode minősítést a Bisnode több európai országában piacvezető előrejelző képességű minősítési rendszereket gyártó csapata fejlesztette ki a Bisnode helyi munkatársaival. Ezáltal a minősítés helyi sajátosságokat is tükröz.

Irodánk: 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.

 


ápr 15 2018

Amikor a cégjegyzéki adatok és az iratok eltérnek egymástól…

Sok vállalkozó, cégvezető találkozott  – és ez tapasztalat – olyan cégjogi állapottal, amikor is, a cégjegyzék más adatokat tartalmaz, mint a kezében lévő ügyvéd, jogtanácsos által szerkesztett cégjogi okirat. Ez előfordul mind cégalapítás, mind pedig cégmódosítás után. Gondolok itt arra pl. hogy egy név el van írva, vagy arra, hogy egy igazgató nem szerepelt a cégjegyzékben, pedig az iratok tartalmazzák azt stb. A lényeg, hogy a kezében lévő iratok jól, helyesen tartalmaznak adatokat, ugyanakkor a cégjegyzék ehhez képest false adatokkal bír.

Ilyen esetben az eredeti okiratokat szerkesztő ügyvéd, jogtanácsos adhat be kijavítás iránti kérelmet – ennek illeték vagy közzétételi díj vonzata nincsen – és amennyiben beigazolódik, hogy a beadott és elfogadott(!) iratoktól eltér a cégjegyzék, a cégbíró végzésben elrendeli a korábbi végzés kiegészítését vagy kijavítását. Erre a cégbírót a  2016. évi CXXX. törvény (Pp) 352. §-a hatalmazza fel, fellebbezésre elutasítás esetén van lehetőség. A kijavítás, kiegészítés iránti kérelem fenti tényállás esetén időkorlát nélkül előterjeszthető.

Gálusz Gábor

Az iroda ahol várjuk ügyfeleinket 1027 Budapest, Bem rakpart 50.

 

 


ápr 12 2018

Mikor nyithat egy új cég bankszámlát?

Amennyiben pénzforgalmi ill. hagyományos elszámolási betétszámláról van szó, csakis a cég bejegyzése után. Ekkor állnak rendelkezésre azok az információk és file-ok amik a bankszámla nyitásához nélkülözhetetlenek. Ilyenek:

  • cégjegyzékszám
  • adószám
  • statisztikai számjel
  • esetlegesen uniós adószám

és elektronikus file-ok, melyek a következők:

  • beadvány e-akta
  • tértivevény file
  • tanúsítvány file
  • bejegyző végzés file, e-akta

A bankszámla nyitásához nélkülözhetetlen az ügyvezetőnek személyesen megjelennie (meghatalmazás itt kizárt), vinni kell személyigazolványt, lakcímkártyát. Vinnie kell társasági szerződést / alapító okiratot, illetve aláírásmintát. Továbbá a fentebb felsorolt file-okat el kell küldeni a bank e-mail címére a sikeres számlanyitáshoz.

Nyitható cégbejegyzés előtt un. törzstőke számla, amely azt a célt szolgálja, hogy ott a törzstőkét/ jegyzett tőkét elhelyezzék, amennyiben az alapítók így döntöttek vagy jogszabály erre kötelezi őket (pl zártkörű részvénytársaság esetén). Ezen a számlafajtán hagyományos bankszámla műveleteket végezni nem lehet – így nem lehet pl. utalást indítani. Ez a számlatípust rendkívül kevesen használják, épp korlátoltsága miatt.

Központi irodánk, ahol szívesen látjuk Önt  – bejelentkezés után – 1027 Budapest, Bem rakpart 50. Tel.: 06 1 235 0566