Magyarország vezető kft alapítási, cégeljárási portálja
Cégalapítás akár INGYEN, cégmódosítás akár INGYEN, székhelyszolgáltatás akár INGYEN - nyerj székhelyszolgáltatás rendelésével DUBAI-i utat!

 
Kapcsolat
 
 Tel.: 06 (1) 235 0566
         06 (30) 386 2070
 Fax.  06 1 235 0565
E-mail:
info@topcegalapitas.hu
 
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. I/1.
(Margit-híd budai hídfőjétől 100 m-re)
 
Ügyfélfogadás
Hétfőtől - Péntekig
9.00 - 17.00-ig
       
 
 
 
Gross Irodaház Kft.
Adószám: 23011647-2-41
Cgsz: 01-09-948869
 

 
Cégalapítás menete 2014-ben

- Kapcsolatfelvétel telefonon, időpont egyeztetés

- Adatlap küldés ügyfélnek, szövegszerkesztővel történő kitöltés, visszaküldés az info@topcegalapitas.hu  e-mail címünkre

- Személyes megjelenés, konzultáció

- Iratok aláírása

- Cégbíróságra történő beadás

- Cégbírósági bejegyzés

- Végzés kézbesítése, telefonos értesítés

- Banknak e-akta küldése

 

 

Társaságok iratmintái
 
 Egyszemélyes kft alapító okirat
  Kft társasági szerződés
  Bt társasági szerződés
  Egyszemélyes zrt alapító okirat
  Zrt alapszabály


 Kft alapítás törzstőke nélkül - kft alapítás akár INGYEN

Kft alapítás - egy kézben minden - kft alapítása - székhelyszolgáltatás - könyvelés Budapest. Akár INGYEN ügyvédi munka.

 

Kft alapítás INGYEN, tőkebefizetés nélkül Budapesten székhelyszolgáltatással, ajándék számlaíróval.

Székhelyszolgáltatás és cégügyintézés vidéki ügyvédi irodákban is - Önhöz mindig a legközelebb!

Nálunk pénzt ér az adott szava.

Gross cégcsoport - topcegalapitas.hu - győztesekre hangolva.

Kft alapítás 2014. március 15-től, akár 0 forint befizetésével, mégis 3 millió forintos törzstőkével... kft alapítás egyetlen forint nélkül - székhelyszolgáltatás 1.290/hó

 

 

Gyakran ismételt kérdések kft alapítással összefüggésben

 

 

Cégmódosítás és cég eladás, adásvétel - a cégmódosítással kapcsolatos híroldal

2014-től valóban 3 millió forint szükséges a Kft alapításhoz? Kft alapítás 2014 március 15-től. Kft alapítás egyetlen forint nélkül.


Kft alapítás 2014-ben 3 millió törzstőkével - apport stb.

Az új – a 2013. évi V. törvénnyel megállapított - Ptk. értelmében 2014. március 15.-től valóban minimum 3.000.000 Ft-ban kell meghatározni a Kft. törzstőkéjét. Ezt az összeget azonban alapításkor nem kell a társaság rendelkezésére bocsátani, sőt egyetlen fillér rendelkezésre bocsátása nélkül is megoldható a kft alapítás. A törvény azonban a hitelezők védelme érdekében garanciális szabályokat állít fel. Ha a társaság alapításakor rendelkezésre bocsátott összeg 0 Ft, illetőleg ha valamelyik tag  a pénzbeli betétjének felénél kevesebb összeget bocsát rendelkezésre, a társaság a teljes törzstőkét a bejegyzési kérelem benyújtásától számított 1 éven belül köteles rendelkezésre bocsátani. Ha legalább a törzstőke fele összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént, a fennmaradó összeg befizetésére akár 1 évnél hosszabb határidő is elírható. Mindkét esetben azonban a tagoknak a teljes törzstőke befizetéséig nem fizethető osztalék, illetőleg a be nem fizetett törzsbetét erejéig a céges tartozásokért a saját vagyonukkal is felelnek.  Ezzel kapcsolatban megjegyezzük még, hogy van olyan álláspont, mely szerint a fenti két feltétel együttesen is fennállhat, vagyis a törzstőke felénél kisebb összege, sőt akár 0 Ft befizetése esetén is lehetőség van a teljes törzstőke 1 éven túl történő rendelkezésre bocsátására, bár a vagy kötőszó ennek némileg ellentmond. De lege ferenda (a kívánatos állapot szempontjából) azonban – figyelemmel a jogkövetkezményekre is – a magam részéről nem látom be, miért lenne ennek akadálya.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a Kft. törzstőkéjének biztosítása akár 100 %-ban apportban történjék. Az egyszemélyes társaság alapítója köteles az apportot alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátani, a többszemélyes társaság pedig akkor, ha az apport értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét.  Egyéb esetekben három éven belül kell az apportot rendelkezésre bocsátani.

Bővebb információért hívja számunkat, készséggel segítünk: 06 (1) 235 0566 vagy 06 (30) 386 2070

Kft alapításhoz kapcsolódó szolgáltatásainkhoz nincs hűségnyilatkozat... kft alapítás egyetlen forint nélkül, székhelyszolgáltatás 1.290/hó

Kft alapítása, akár NULLA forint rendelkezésre bocsátásával? Kft alapítás egyetlen  forint nélkül.


Az új Ptk. előzőekben tárgyaltaknak megfelelően ugyan előír legalább 3 millió forint törzstőkét, azonban annak rendelkezésre bocsátásának időpontját nem szabja meg, azt a cégalapítókra bízza. Ezért tud akár NULLA forint készpénzzel is kft-t alapítani, csupán az illetéket és néhány apróbb költséget kell rendeznie, ügyvédi munkadíjat pedig el is engedjük, ha székhelyszolgáltatást kér, tehát a kft alapítás ingyenes is lehet. Kft alapításakori nulla forint rendelkezésre bocsátása esetén viszont 1. nem vehet ki osztalékot, és a 2. tagok felelnek a be nem fizetett törzsbetét erejéig a cég tartozásaiért. Amennyiben ezt el szeretné kerülni, lehetősége van arra, hogy pl. apportról, azaz nem pénzbeli hozzájárulással alapítsa meg cégét, illetve akkor is elkerülheti ezeket a korlátlan felelősséget, ha legalább felét befizeti a készpénznek, illetve vállalja, hogy a maradék összeget egy éven belül rendezi a cége felé. Apport egyébként lehet bármilyen ingó eszköz, lehet személygépkocsi, de lehet akár ingatlan is, melynek kft alapításakori értékét az alapítók maguk határozzák meg.

 

Mit vihetek be apportként a cégembe kft alapítás esetén?


A kft törzstőkéje pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból (ún. apportból) állhat. Az apport bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotás vagy vagyoni értékű jog lehet, amely forgalomképes és a gazdasági társaság által harmadik személy hozzájárulása nélküli is átruházható. Az apport tárgya akár ingatlan, vagy gépjármű is lehet, melyről ingatlan esetén az apportot szolgáltatónak legalább széljegyben rendelkeznie kell, bejegyzés után pedig át kell írni a cég nevére.

Apport megadása esetén rendelkezésre kell bocsátani az ún. apportlistát, amely az apport tárgyának egyedileg azonosítható meghatározását, és annak értékét tartalmazza. Az apport értékének meghatározásánál könyvvizsgáló, illetőleg tárgyszakértő igénybevétele nem szükséges, azonban, ha az apport értéke a forgalmi értéknél magasabban van meghatározva, a különbözet megfizetése 5 éven keresztül követelhető.

Egyszemélyes Kft. alapítása esetén az alapító az apportot köteles azonnal a társaság rendelkezésére bocsátani, többszemélyes Kft. esetében pedig akkor van ilyen kötelezettség ha az apport értéke legalább eléri a törzstőke felét, egyébként 3 éven belül kell rendelkezésre bocsátani.

A kft ügyvezetője tényleg saját vagyonával felel a céges tartozásokért 2014. március 15-től? Az ügyvezető felelőssége és az új Ptk. - Szerkesztés alatt.


Határozottan NEM.

A sajtóban ugyan több helyen felmerült az ügyvezetők harmadik személyek felé történő kártérítési felelőssége, ha valaki mint "cégvezető" jár el, de az első sajtóban megjelenő jogelméleti fejtegetéseket is cáfolta több nagy hírű jogtudós, pl. Vékás Lajos professzor, akadémikus az új Ptk. Kodifikációs Főbizottságának vezetője. A vezető tisztségviselők felelőssége igazán nem változik 2014-ben sem az új Ptk. hatálybalépésével, a sajtóban megjelenő hírek csak kártérítés, azon belül is szerződésen kívül okozott károkkal kapcsolatos eseteket említettek, amelyeket valaki kifejezetten, mint a cég vezető tisztségviselője "követ" el.

Ez az eset tehát nem vonatkozik:

- eleve olyan esetekre, mint egyszerű adótartozás, járulékok

- olyan ügyletekre, amelyek szerződött partnerekkel kapcsolatosak

- sem olyan személyekre, akik a cég nevében aláírhatnak ugyan, pl. cégvezető, de nem minősülnek vezető tisztségviselőknek

A jogalkotó ritka, már-már büntetőjogba forduló olyan esetekre írta elő a felelősséget, amelyek esetén amúgy is kártérítésre kötelezett lenne a cég vezető tisztségviselője, a régi szabályok szerint is,  az új Ptk. ezen fordulata nem arról szól, hogy kiterjesztik az ügyvezetők, vezető tisztségviselők felelősségét, hanem arról, hogy a cég egyetemlegesen felel bizonyos ügyvezetői minőségben beálló kártérítési ügyekben. Pánikra tehát semmi ok! Bővebben a blogunkban közlünk írást ezzel kapcsolatban.

 

A kft alapítás költsége 2014. március 15-től drágább lett?

Alapvetően nem. Annyival lett drágább, hogy március 15-től kötelezően minimum 3.000.000 Ft-ot kell megadni a társaság törzstőkéjeként, ennek befizetését azonban akár 1 évig is, sőt bizonyos feltételekkel akár 1 éven túl is el lehet húzni.

A cégalapítás egyéb költségei viszont nem változtak.

Az ügyvédi munkadíj, szabad megállapodás tárgya, irodánkban nem emelkedett, sőt székhelyszolgáltatás és/vagy könyvelés választása esetén az ügyvédi munkadíjat el is engedjük. Ennek részleteiről honlapunkról lehet tájékozódni.

A bejegyzési illeték kft esetében 50.000 Ft, Bt esetében 25.000 Ft, illetőleg iratmintától eltérés esetén ezen összegek duplája, de erre esetünkben még nem volt példa.

Az ún. JÜB költség, azaz a személyi okmányok ellenőrzésének díja személyenként 1670 Ft + ÁFA/fő, azaz jelenleg 2.120 Ft.

A tulajdoni lap lekérdezésének díja 1.000 Ft + ÁFA/ingatlanonként, azaz jelenleg 1.270 Ft.

Több ügyvéd a JÜB, illetve a tulajdoni lap lekérdezésének költségét beszámítja az ügyvédi munkadíjba, így azt hirdetheti, hogy úgymond ingyen van.

Milyen cégformát válasszak? Kft alapítás vagy bt alapítás? 


2014. március 15-től jelentősen változnak a kft alapítás szabályai. Ezek közül kiemelést érdemel, hogy a minimális törzstőke összege nem lehet kevesebb, mint 3 millió forint, aki ennek legalább felét nem rendezi cégalapításkor, a be nem tett törzsbetétje erejéig felel a cég tartozásaiért. Lehet már tisztán csak apporttal, azaz készpénz nélkül kft-t alapítani. Ilyenkor könyvizsgálót már nem kötelező igénybe venni.  A kft a  bt-nél lényegesen optimálisabb társasági forma, elsősorban a tagokra vonatkozó felelősségi szabályok miatt. Bt beltagja rlátlanul felel a cég tartozásaiért, kft esetében ez korlátolt, azaz csak a cégbe bevitt vagyonnal felel. Sokan ezt félreértelmezik, gyakran hallani azt, hogy "felelek a törzstőke erejéig a vagyonommal". Ez hibás kijelentés, hisz ha a cég rendelkezésére bocsátották az alapítói vagyont, onnéttól kezdve nem felel a saját vagyonából egyetlen forinttal sem.

Kft alapítás illetéke (cégeljárási illeték) 50.000 forint, míg a Bt alapítás illetéke 25.000 forint.

Összefoglalva, előnyösebb a kft alapítás, mint a betéti társaság (bt) alapítás, mert:

- a tag, tagok felelőssége alaphelyzetben korlátolt

- alapíthatja egyetlen személy, legyen akár az egy cég is

- egyszemélyes kft alapítás esetén már nem kell könyvvizsgáló

Hátránya, hogy van előírt tőkeminimum, és nem alkalmazható rá a rendkívül előnyös KATA, azaz a kisadózók tételes adója, amit csak bt-k, kkt-k, egyéni vállalkozók alkalmazhatnak.

Cikk a KATA-ról.

 

Minden, amit az egyszemélyes kft alapításról tudni kell - 2014. március 15-tól élő szabályok


Egyszemélyes Kft-ről akkor beszélünk, ha a cég alapítása egyetlen személy részéről történik, ő lesz a társaság 100 %-os üzletrész-tulajdonosa, illetőleg ha egy többszemélyes társaság valamennyi üzletrészét egyetlen személy vásárolja meg. Az egyszemélyes társaság ügyvezetését elláthatja maga az alapító-tulajdonos, de ezzel kívülálló személyt is megbízhat, akár több személyt is, a több személy egyike akár maga az alapító-tulajdonos is lehet. AAz egyszemélyes kft. jellegét az ügyvezetők száma, illetőleg a tisztség ellátásának módja nem befolyásolja.

Az egyszemélyes társaság alapítója nem társasági szerződést, hanem alapító okiratot fogad el, ezek összefoglaló neve egyébként az új Ptk. szerint létesítő okirat.

Az ügyvezetői tisztség ellátható munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, erről az iratmintában pl. nyilatkozni kell. Az iratminta szerint viszont nincs mód annak megjelölésére, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatás napi, illetve heti hány órában történik.

Az egyszemélyes társaság alapítója az apportot azonnal köteles a társaság rendelkezésére bocsátani, illetőleg a pénzbeli hozzájárulást a többszemélyes társaságok tagjaihoz hasonlóan köteles rendelkezésre bocsátani (megszűnt tehát a korábbi 100.000 Ft-os lehetőség.)

 

Többszemélyes kft alapítás információk 


A korlátolt felelősségű társaság alapításkori vagyonát az egyes tagok által szolgáltatott törzsbetétek összegéből létrejött un. törzstőke, jegyzett tőke összege adja.

Többszemélyes kft alapítás esetén mindenekelőtt tisztázandó, hogy az egyes tagok vagyoni hozzájárulása (törzsbetét) milyen mértékű lesz. Az egyes tagok törzsbetéte nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál. Az új Ptk. előtt volt olyan szabály, mely szerint az egyes tagok törzsbetétének 10.000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenni, ezt most eltörölték, de bizonyos szempontból hasznos, ha ezt most is irányadónak tekintjük. Egy tagnak egy törzsbetéte lehet, azonban arra van lehetőség, hogy egy törzsbetétnek több tulajdonosa legyen a közös tulajdon szabályai szerint. A tagok szavazatainak száma, illetve a nyereségből való részesedés aránya általában a törzsbetétek mértékéhez igazodik, azonban ettől a tagok el is térhetnek, ha erről a létesítő okiratban külön rendelkeznek. Arra is van lehetőség, hogy az üzletrész eltérjen a törzsbetéttől.

Az egyes tagok törzsbetétéhez igazodó jogokat és kötelezettségeket maga az üzletrész testesíti meg. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, és az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy a törzstőke mértéke nem lehet kevesebb 3.000.000 Ft-nál. A törzstőke állhat pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból is. Ha a tagok a törzstőke felénél kevesebb összeget bocsátanak a társaság rendelkezésére alapításkor, úgy egy éven belül rendezniük kell a fennmaradó részt. Ha a törzstőke felénél nagyobb összeget bocsátanak a társaság rendelkezésére, úgy annak rendezésére egy évnél hosszabb határidőt is megállapíthatnak. Tehát a jogalkotó lehetőséget ad arra, hogy a tagok alapításkor 0 Ft-ot szolgáltassanak a társaságnak, és a fennmaradó részt egy éven belül rendezzék.  A tagok akár saját vagyonukkal is felelhetnek, ha nem teljesítik a vagyoni hozzájárulásuk rendelkezésre bocsátását a társaság részére. A felelősség alól abban az esetben mentesülnek, ha legalább a törzstőke felét rendelkezésre bocsátják és a fennmaradó rész rendezésére egy évnél kevesebb határidőt állapítanak meg. 

Apport esetén a nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás és vagyoni értékű jog lehet.

 

Kft alapítás költségei - mennyibe kerül a kft alapítás összesen 2014-ben?


2014-ben a kft alapítás költségei az alábbi tételekből állnak (ebből több az állami költségvetést gazdagítja): 

- ügyvédi munkadíj: 12.900 Ft + áfa vagy INGYENES (ha székhelyszolgáltatást választ- székhelyszolgáltatás 1.290/hó-tól)

- illeték: 50.000 Ft (állami díj)

- JÜB lekérdezés díja: 1.670 Ft+áfa / fő (állami díj) (minden azonosítandó személynek fizetnie kell - mindenkinek aki aláír)

- tulajdoni lap díja: 1.000+áfa Ft / ingatlan (állami díj) (székhely, telephely, fióktelep után is)

Egy példa: egy személyes kft esetén, ahol csak székhely van: 12.900 + áfa + 50.000 illeték,  + 1.670+áfa (csak egy fő), + 1.000+áfa Ft (egy ingatlan) összesen 69.775 forint. Ha székhelyszolgáltatás kér, akkor az ügyvédi munkadíj 0 forint, tehát a kft alapítása ingyenes, budapesti székhelyszolgáltatás esetén a díjtételek: ügyvédi munkadíj: 0 forint + 50.000 Ft illeték+ székhelyszolgáltatás br. 23.400 (fél év) + 1.670+áfa/fő + 0 Ft tulajdoni lap = 75.521 Ft. (székhelyszolgáltatás 1.290/hó akár)

 

Mennyibe kerül a kft fenntartása  havonta?


A cég fenntartása minimálisan a Magyar Államnak felé fizetett "járulékot", és a havi könyvelési díjat jelenti. A "járulék" mértéke széles spektrumon mozog, attól függően, hogy a cégben dolgozó személyek milyen jogviszonyban vannak a céggel, mellette hol és milyen összegű társadalombiztosítási juttatásokban részesülnek, van-e máshol bejentett állásuk, tanulnak-e stb. Általánosságban elmondható, hogy ha valaki a saját cégében úgy tevékenykedik, hogy mellette nincs máshol olyan jogviszonya, amely biztosítási jogivszonyt keletkeztet, azaz pl. máshol 36 órát meghaladó állása (ez a vízválasztó a legtöbb esetben kft alapításkor), nappali tagozatos jogviszonya, és az általa ellátott munkakör szakmai végzettséget feltételez a járulék összege cca. 60.000 forint havonta. A könyvelési díjak rögzített tételszámtól függően 15.000 ft-tól indulnak, így havonta legjellemzőbb esetben összesen legalább kb. 70.000-80.000 forintot kell minimálisan a cég  létére fordítani. Persze, ha öregségi nyugdíjas tevékenykedik a cégben, vagy olyan személy, akinek van máshol 36 órát meghaladó munkaviszonya, tehát megfizetik utána máshol a "járulékot", akkor marad csak a könyvelési díj tisztán.

 

Kft alapítás menete - mik a kft alapítás lépései?


  1. Fel kell venni velünk a kapcsolatot telefonon a 06/1-235-0565 vagy a 06/30-386-2070-es számon. Ekkor időpontot egyeztetünk és átbeszéljük a megalapítandó társaság főbb kondicióit. (Pl. Kft. vagy Bt. egyszemélyes vagy többszemélyes)
  2. Ezt követően megküldjük Önnek az adatlapot, melyet „mentés másként” elmentés után megfelelően ki kell tölteni, majd visszaküldeni az e-mail címünkre. Szkennelni, kinyomtatni nem kell. Az adatlap kitöltése és visszaküldése nem kötelező, azonban mindenképpen hasznos, ennek hiánya jelentősen lelassítja a cégalapítás menetét. Ha székhelyet nem tőlünk igényelnek, illetve ha nem a cégalapítóé túlnyomó többségében a székhelyként megjelölt ingatlan egy székhelyhasználati hozzájáruló nyilatkozatot is küldünk, melyet az ingatlan tulajdonosa által tanúk előtt aláírva személyesen kell behozni irodánkba a cégalapításkor.
  3. A megbeszélt időpontban be kell jönni az irodánkba, aholis megtörténik az iratok megszerkesztése, kinyomtatása, aláírása és átadása. Az iratok átadásával egyidejűleg a cég bejegyzéséhez szükséges illetékkód is átutalásra kerül, melynek átutalásáról Önnek kell gondoskodnia. Az erről szóló igazolás 1-2 nap alatt visszaérkezik. Ugyancsak átadjuk az adózási nyilatkozatot, melyet hacsak korábban nem beszélte meg, el lehet vinni könyvelőhöz. Az adózási nyilatkozat visszaérkezte, csakúgy mint az illetékkód átutalása a bejegyzési kérelem beadhatóságának elengedhetetlen feltétele.
  4. Ezután a cégiratokat a bírósághoz benyújtjuk. Ezt követően túlnyomó többségében 1-2 nap a bejegyzés, azonban az adóregisztrációs eljárás elhúzódásától függően ez 8-10 napig is eltarthat.

A bejegyzésről e-mail-ben és telefonon is értesítjük. Ezt követően 8 napon belül bankszámlát kell nyitni, melyen el kell helyezni a törzstőkeként megjelölt összeget, feltéve, hogy alapításkor úgy nyilatkozott, hogy azt a házipénztárba befizette. A végzést, illetve a kapcsolódó e-aktát elektronikusan küldjük meg, amennyiben ügyvéd által hitelesített írásbeli végzésre van szüksége azért személyesen kell Önnek vagy megbízottjának befáradnia irodánkba.

Ki fog személyesen közreműködni a kft-ben, ki lesz az ügyvezető?


A kft alapítás bonyolításakor ki kell jelölni legalább egy ügyvezető igazgatót. Az ügyvezető igazgató képviseli külső harmadik személyekkel szemben a céget, jegyzi a céget, látja el a képviseleti feladatokat, köt a cég nevében jogügyleteket a kft alapítás után, gyakorlatilag ír alá szerződéseket. Ő az, aki a különböző bevallásokat meg kell tegye a hatóságok felé (kft alapítás után könyvelőnek ad erre felhatalmazást, de végig ő felel azok tartalmáért). Nyilván olyan személyt érdemes kijelölni, aki ténylegesen irányítja operatívan a cég ügyeit, és van ideje ahhoz, hogy a cég ügyeiben eljárjon. Fontos szabály, hogy az ügyvezető a tagok által nem utasítható, erre csak az egyszemélyes kft esetében van lehetőség, ahol írásbeli utasítási joga van a cég tagjának. Utóbbi esetben az ügyvezető mentesül a Gt. 30.§-ában írt kártérítési felelősség alól.

Választható:

- a tagok közül : tagi jogviszony alapján, vagy lehet munkaviszonyban

- külsős ügyvezető: itt lehet megbízási szerződéssel, és munkaviszonyban foglalkoztatni.

Tudni kell, hogy kft alapítás után a tagok - akik nem cégjegyzésre jogosultak, általában csak az ügyvezető az - a cég nevében szerződéseket stb. nem írhatnak alá, kivéve ha erre külön meghatalmazással rendelkeznek. Nagyon fontos szabály, hogy az ügyvezetői pozíció egyszerű általános meghatalmazással nem adható át. Egyedi esetekben, ügyekben adható meghatalmazás.

Ha a társaságnak több ügyvezetője van, akár mindegyikük önállóan is képviselheti a céget. Együttes cégjegyzésre is van lehetőség, amikor a társaság képviseletében tett nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt az összes ügyvezető aláírja. Azt is tudni kell, hogy aki tagként ügyvezetést vállal, és máshol nincs 36 órát meghaladó jogviszonya, illetve nem normál öregségi nyugdíjas, akkor fizetnie kell kft alapítástól kezdődően közterheket"járulékot", ezt pedig 8 órát figyelembe véve kell meghatározni, tag-ügyvezető esetén 4 órás közteherfizetés nem lehetséges.

 

Ki képviseli a céget, azaz ki írhat alá a cég nevében? Cégjegyzés.


A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A képviselettel rokon fogalom, hiszen a cégjegyzés a képviseleti minőségből fakad. A cégjegyzés a szervezeti képviselő általi írásbeli nyilatkozattétel a gazdasági társaság nevében. A képviselők saját névaláírásukkal látják el a társaság írásbeli nyilatkozatait. Csak a szervezeti képviselettel rendelkező személy jogosult a cégjegyzésre – vezető tisztségviselő, cégvezető. Amennyiben a társaságnak több ügyvezetője van, mindegyikük önállóan képviselheti a céget. Általános képviseleti jogot élvezhet a cég vezetője, erről a gazdasági társaság legfőbb szerve határoz. Kötelező megjelölni a társasági szerződésben képviseleti jogát.

A cégvezető (munkavállaló) egy olyan személy a társaságon belül, aki a vezető tisztségviselő rendelkezése szerint irányítja a gazdasági társaság feladatait, a társaság érdekeinek elősegítésével.

A törvény szerint az önálló cégjegyzési jog számít alapelvnek a vezető tisztségviselők körében, törvény, illetve társasági szerződés azonban előírhatja az együttes cégjegyzés jogát – miszerint bizonyos kérdések eldöntéséhez és írásbeli nyilatkozattétel érvényességéhez minimum még egy (vagy több) cégjegyzési joggal rendelkező személy aláírása szükséges.

A cégvezetőt olyan mértékben illeti a cégjegyzési jog, ahogy erről a társasági szerződés rendelkezik. Munkavállalók esetében a cégjegyzés joga a törvény szerint együttes, tehát kettő képviseleti joggal rendelkező személy aláírására van szükség – létesítő okiratban számukra önálló cégjegyzési jog biztosítható. A cégjegyzésre vonatkozó szabályok megsértése azzal jár, hogy az adott nyilatkozat érvénytelen lesz.

Összegezve a cégjegyzési jogosultságot: Cégjegyzésre a vezető tisztségviselő, a cégvezető, vagy a munkavállaló lehet jogosult. A vezető tisztségviselő képviseleti joga törvényből származik. Általános, tehát mindenre széleskörűen kiterjed. Cégjegyzése önálló, önmagában érvényes, csak abban az esetben együttes, ha azt törvény, vagy létesítő okirat előírja. A cégvezető képviseleti joga a legfőbb szervtől származtatható, kiterjedéséről a társasági szerződés nyújt iránymutatást. Cégjegyzés módja önálló, önmagában érvényes, és abban az esetben együttes, ha ezt törvény vagy létesítő okirat megköveteli. A munkavállaló a vezető tisztségviselőtől kapja képviseleti jogát, ez a képviseleti jog csak az ügyek meghatározott csoportjára nézve terjedhet ki. A cégjegyzés módja együttes, törvény vagy társasági szerződés alapján lehet önálló is. A cég tagja nem rendelkezhet cégjegyzési jogosultsággal, csak abban az esetben, ha munkaviszonyban áll társasággal.

 

Cégnév választása - mi legyen a cég neve?


Kft alapítás egyik - furcsa mód - legproblematikusabb része a cégnév választás. A cég neve áll vezérszóból, profilból (opcionális), és cégformából. Egy példa:  Grand Buda Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság. A "Grand Buda" elnevezés a vezérszó, az "Ingatlanforgalmazó" profil, a vége pedig cégforma. Kft alapítása előtt, amikor a cég rövidített elnevezését kitalálja kedves Ügyfél, annak a vezérszavának  meg kell egyeznie a hosszú cégnév vezérszavával. A profilt rövidített cégnévnél le lehet hagyni, a cégformát pedig rövidíteni kell. Így ennek a cégnévnek a rövidített cégneve a következő: "Grand Buda Kft."

A cég nevének markánsan el kell térnie egy már létező cég nevétől. Ez a gyakorlatban általában 4-5 karakteres eltérést jelent, ami nem könnyű feladat tekintve, hogy több mint félmillió működő cég van Magyarországon. A Cégbíróság már számeltérést nem vesz figyelembe, tehát ha valaki egy létező cégnévhez hozzárakja pl. a "2010"-szót, azt ugyanannak veszi, mintha hozzá sem tette volna, az nem számít eltérésnek. Létezőnek számítanak a már törölt cégnevek is, pl. ha felszámolták, végelszámolták, a cég nevet változtatott, ezek már foglaltnak számítanak, ezeket senki sem választhatja. Község, város nevének szerepeltetése a cégnévben az adott helység képviselőtestületének jóváhagyásához kötött. A cégnévvel kapcsolatos döntések eléggé eltérőek az egyes bíróságokon. Ilyenkor érdemes minél jobban eltérni már egy létező cégnévtől, ilyenkor az elutasítás kockázata csökken. Egy szóval cégnevet eredményesen létrehozni nem lehet, érdemes legalább két szóból, két négy-öt betűs szóból összerakni a cégnevet.

 

Hol legyen a cég székhelye? Kell-e igazolnom a székhelyet, mivel igazolom a székhelyet?


Amennyiben a székhelyet székhelyszolgáltatásunk keretében nem mi biztosítjuk, a jogi képviselő a TAKARNET rendszeren keresztül le fogja kérni az ingatlan tulajdoni lapját, ennek érdekében Önnek a Földhivatalba bemenni nem kell. Az ingatlan helyrajzi számának megadása mindenképpen kívánatos, sőt sokszor elengedhetetlen, lakcím alapján nem minden esetben kérhető le az ingatlan tulajdoni lapja. A tulajdoni lap lekérdezésének díja ingatlanonként 1.270 Ft. Ha az ingatlan tulajdoni lapjáról ez nem egyértelmű a helyi jegyzővel, vagy a polgármesteri hivatal illetékesével igazoltatni kell azt, hogy a székhelyként megjelölt cím a természetben megfelel a tulajdoni lapon feltüntetett helyrajzi számnak. Amennyiben a székhelyként megjelölt ingatlannak nem a társaság alapítói és/vagy vezető tisztségviselői a többségi tulajdonosai, illetőleg ha az illető(k) nem jelennek meg személyesen a cégalapítás során, tőlük 2 tanú előtt aláírt írásbeli hozzájáruló nyilatkozat behozatala szükséges. Feltétlenül kell hozzájáruló nyilatkozat a haszonélvezőtől is. A kisebbségi tulajdonosoktól sem árt a hozzájáruló nyilatkozat behozatala, feltéve, hogy tulajdoni arányuk az 1/3. részt eléri, illetőleg pár embernél nincsenek többen. A természetben, illetve a használati közösség tekintetében megosztott ingatlanok esetében a hozzájáruló nyilatkozat elegendő a székhelyként használt rész tulajdonosaitól. Mindezek a székhely mellett természetesen irányadók a telephelyre, fióktelepre, valamint a központi ügyintézés helyére is.

Olyan ingatlant lehet-e megjelölni székhelyként kft alapítás esetén, ami jelzáloggal terhelt?


Igen, meg lehet alapvetően jelölni olyan ingatlant, ami jelzáloggal terhelt. A jelgálogjog annyit jelent, hogy bizonyos kötelezettségek fedezetére szolgál az ingatlan,  ha valaki pl. nem teljesíti a bank fell a fizetési kötelezettségeit akkor a bank abból kielégítést nyerhet. A jelzálogjog az ingatlan használatában, hasznosításában nem jelent megkötést. A székhelyként történő igénybevétel pedig egy ingatlan hasznosítási forma. A tulajdonos jelzálogjog bejegyzése esetén marad ugyanúgy tulajdonos, az ingatlan felett használati jogot ebből kifolyólag ugyanúgy gyakorolhat, bérbe adhatja azt.

 

Legyen-e a cégemnek telephelye? Mi a telephely és a fióktelep közti különbség?


Amennyiben cég a székhelyétől eltérő helyen is végez tartós üzleti tevékenységet, azt székhelynek, vagy telephelynek nevezzük, attól függően, hogy az a székhellyel azonos, vagy attól különböző helyen van. A Ptk. és a Ctv. (cégeljárási törvény) egymásnak ellentmondóan rendelkezik arról, hogy szükséges-e telephely (fióktelep) cégbírósághoz történő bejelentése. A Ptk-ból az olvasható ki, hogy nem, a Ctv. viszont ezt egyértelműen kimondja. Nagyon fontos, hogy bizonyos adónemeket (pl. iparűzési adó) meg kell osztani a székhely, illetve telephely (fióktelep) között.

 

A cég tevékenységi körének kiválasztása


Kft alapításkor a társasági szerződésbe érdemes minden gyakorolt tevékenységet belevenni. Honlapunk tevékenységi körök menüpontja alatt megtalálja azokat a tevékenységeket, amelyeket fel lehet venni a társasági szerződésbe.  Sok tevékenységi kört nem érdemes megadni, azokat nagyjából amelyeket gyakorlása miatt a céget alakították. Minél több tevékenységet ad meg kft alapításkor, annál nagyobb a valószínűsége egy NAV (APEH) revíziónak. Vannak olyan tevékenységi körök, amelyek felvétele után a NAV sokkal magasabb valószínűséggel vizsgálódik, ilyenek 2012-ben: vendéglátás, személybiztonsági tevékenység, munkaerőkölcsönzés, építőipar stb. Meg kell jelölnie kft alapítás esetén azt, hogy mi a cég főtevékenységi köre, és mik az egyéb tevékenységi körök. Annak, hogy mi a főtevékenységi kör, és mi nem, nincs már igazán jelentősége. Az évek alatt módosult jogszabályok már csak azokhoz a tevékenységi körökhöz kötnek különböző pl. illetékkedvezményeket, amelyekből származó bevétel meghaladta a teljes árbevétel 50%-át. Korábban elég volt megjelölni egy jogszabályban leírt főtevékenységi kört, és igénybe lehetett venni a kedvezményeket, ma már mindegy mi főtevékenység mi nem, a lényeg a teljes árbevételhez viszonyított tevékenység-teljesítmény. 2012-től a tevékenységi köröket már nem lehet cégbíróságon keresztül módosítani, csak NAV-on keresztül, persze érdemes felkeresni ügyvédet, hogy a társasági szerződésben az szerepeljen.

 

Miként tudom rendezni az illetéket?


Kft alapítás esetén a normál eljárás illetéke 100.000 Ft, míg az úgynevezett iratmintás alapítás esetében 50.000 Ft illetéket kell megfizetni. Megjegyezzük, hogy arra, hogy irodánkban bárki is 100.000 Ft illetéket fizetett volna, az eltelt hosszú évek alatt még példa nem volt. Miután aláírta irodánkban a cégalapítás során készült iratokat, munkatársainktól kapni fog egy elismervényt, mely tartalmazza az illeték átutalásához szükséges adatokat. Fontos, hogy az illetéket csak átutalással lehet rendezni, mely bármilyen bankszámlaszámról megtehető, a lényeg, hogy a közleményben szereplő azonosítót pontosan adják meg. Az utalásról bizonylat nem szükséges, mi automatikusan megkapjuk az úgynevezett e-aktát ha a teljesítés megtörtént és ezt csatoljuk a bejegyzési kérelemhez. Az eljáró ügyvéd csak akkor nyújthatja be a cégbírósághoz a kft alapítás iratait, ha az illeték kiegyenlítése megtörtént, illetőleg az erről szóló igazolás visszaérkezett.

 

Mik a kft alapítás utáni teendők? Mik a kft alapítás utáni első feladataim?


A cégbejegyzésről az ellenjegyző ügyvéd, titkár telefonon, illetve e-mailben értesíti az ügyfelet.

-  A bejegyzéstől számított nyolc napon belül meg kell nyitani a bankszámlát. A bankhoz a következőkre lesz szükség: társasági szerződés( egyszemélyes kft esetén alapító okirat), aláírásminta. Az ellenjegyző ügyvédnek a cégeljárás e-aktáját meg kell küldenie a banknak. Ehhez az ügyfél adja meg az e-mail címet a bankból, amit közölnek vele. Ezután nyitható meg a bankszámla.

-  a könyvelő szokta elvégezni a következőket: NAV-hoz, Statisztikai Hivatalhoz, Kamarához (2012. jan. 1-től), Önkormányzat Adóosztályára történő bejelentkezés, T180, T201, T1041-es bevallások beadása

-  bélyegzőkészítés

-  és a neheze: indulhat a munka, piacszerzés, üzletimodell-próba, visszacsatolás, korrekció......:)

 

Már van egy bt-m (beltag vagyok), alapíthatok Kft-t?

Természetesen, igen! A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy egy személy egyszerre csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag. Kft alapítás esetén azonban a tag felelőssége korlátozott a törzstőke rendelkezésre bocsátásáig terjed. Betéti társaság beltagja, egyéni vállalkozó vagy kkt, illetve egyéni cég tagja viszont korlátlanul felel, azaz a saját vagyonával is felelős lehet a társaság tartozásaiért. De természetsen egy bt. beltagság mellett akár öt db kft-ben is lehet az adott személy tag vagy akár részvénytársasága is lehet. 

 

A már meglévő cégem nevét megadhatom az új céghez?


Ha nem változtat azon, csak cégformát, akkor a válasz: NEM. A cég nevének egy már meglévő cégnévtől lényegesen el kell térnie, ez a bírósági gyakorlatban 3-4 betű eltérést jelent. Az eltérésnek a cég vezérszavában kell meglennie, azza ha valaki a vezérszón kívül változtat valamit, pl. cégformát, "Bt" helyett "Kft", vagy profilt változtat, pl. beveszi a "szolgáltató" szót,, a nem jelent változtatást. Egy példával élve: ALFA Bt, ha már létezik, létezett, és valaki egy Alfa Szolgáltató Kft-t néven szeretne új céget alapítani, azt nem fogadja el a bíróság tekintettel arra, hogy a vezérszó, tehát az "ALFA" ugyanaz. Hiába már a profil, már a cégforma, a vezérszóban nincs 3-4 betűs eltérés. Eltérés az lenne, ha valaki ALFA Product Kft-t adna pl. meg kft alapítás során, itt a vezérszó hét betűvel eltér a létező formától.

 

Mikortól működhet a cégem a kft alapítás időpontjához képest?


A megalapított cég adóköteles tevékenységet csak az adószám megállapításától - ami gyakorlatilag egybeesik a cégbejegyzéstől - végezhet. Üzleti tevékenységet tehát csak cégbejegyzés után végezhet, ez vonatkozik ezzel párzuhamosan nyilván a számlázásra is, számlázni adószám nélkül amúgy sem lehet. Ettől függetlenül nem ajánljuk T. Ügyfélnek, hogy addig cégével szerződést kössön, amíg be nem jegyezték azt, hisz lehet, hogy a cégbíróság be sem jegyzi a céget - formai hiba, vagy akár a NAV, Adóhatóság negatív adóregisztrációból eredő válasza miatt. Bankszámlát nyitani is csak cégbejegyzés után lehet. Várják meg kft alapítás után a bejegyző végzést, ez a megoldás!

Kft alapítás 2014 friss hírek - a legfontosabb kft alapításhoz kötődő friss információk a cégjog világából. Ne feledje kft alapítás 2014. március 15-től csak 3 millió forint jegyzett tőkével történhet.

Kft alapítás törzstőke márc. 15-től - 0 forinttal, vagy 3 millióval ?
2014.03.28 19:51:37  

Kft alapítás 2014-től csakis 3 millió forint törzstőkével?Az új Ptk. hatálybalépésével érezhetően nőtt a távolságtartás a cégalapítástól, különösen a kft alapítás iránt csökkent az érdeklődés. Ennek oka nem gazdasági, hanem az emberek tájékozalanságából ered, amely nem is csoda, hisz a sajtóban pontatlan, illetve felületes cikkek sora jelent meg, sokszor nem kiemelve az igazi lényeget. Ilyen pl. a kft alapítás során megadható legkisebb tözstőke mértéke, amelyet minden cikkben 3 millió forintban jelöltek meg. Mindezek után az emberek abban a hitben vannak, hogy, amennyiben nincs 3 millió forintjuk, nem tudnak kft alapításban részt venni, nem tudnak korlátolt felelősségű társaságot alapítani, ami abszolút helytelen következtetés. Az új Ptk. ilyen szempontból picit még könnyített is, hisz akár 0 forint befizetésével is lehet 3 millió forint törzstőkével kft-t alapítani, nem is beszélve a teljes apporttal megvalósuló kft alapításról. A részletekről cikkünk szól >>>


Kft alapítás még egy hétig 500 ezer törzstőkével!
2014.03.9 22:18:02  

Kft alapítás 2014-ben még 500 ezer forint törzstőkével - ne hagyja ki!!!Még egy hétig alapíthat 500 ezer forint törzstőkével kft-t Magyarországon! Lépjen időben! 2014. március 15-e után ugyanis a minimális törzstőke 3 millió forint. Ha kft alapításához székhelyszolgáltatást rendel, aki kft alapítása ügyvédi munkadíját a Gross Irodaház Kft állja, azaz kft alapítása ingyenes! Lépjen még időben, ne feledje ez az utolsó-történelmi lehetőség. 2014. március 15-e 3 millió forint, addig 500 ezer forint a törzstőke! >>>


Kft alapítás még 500 ezer forint törzstőkével...
2013.12.1 13:38:33  

A jelenlegi szabályok alapján még tud alapítani 500 ezer forint törzstőkével minden személy kft-t. Jövőre ez a törzstőkeminimum a hatszorosára változik, azaz 3 millió forint-t jegyzett tőke, törzstőke kell a kft alapításhoz, ennél kevesebbet a társasági szerződésben nem lehet majd megadni. >>>


© 2010-2014 Minden jog fenntartva.  Gross Cégcsoport 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.   e-mail: info@topcegalapitas.hu


Kft alapítás az oldal fő profilja, kft alapítás  TÖRZSTŐKE NÉLKÜL 0 Ft - székhelyszolgáltatás 0 Ft garanciával, ügyvédi jelenléttel ( kft cég alapítás, cégalapítás  )

KFT ALAPÍTÁS - Kft alapítás TÖRZSTŐKE NÉLKÜL - székhelyszolgáltatás 0 Ft,  kft alapítás 2014. Kft alapítása 2014 ügyvéddel és garanciával. Hírek a kft alapítás módosítás, feltételei, menete és költségei témakörökből. Főbb kifejezéseink: kft alapítás, kft cég alapítás, kft alapítás törzstőke 2014, egyszemélyes kft alapítás, egyszemélyes kft, cegalapitas, kft alapítás 2014, kft alapítás menete, kft alapítás feltételei ; kft alapítás feltételei 2013 , kft alapítási eljárások. Kft alapítás fő kifejezés mellett a többi szegmensével is foglalkozunk: kft alapításának díja, kft cég módosítás, kft módosítás, kft alapítás feltétele. Kft alapítása csomagban: Kft alapítása mellé székhely szolgáltatás, kft alapításhoz könyvelés igénylése és kft alapítása ingyenes.Cég adásvételek, kft eladása, átírásának koordinálásával is foglalkozik a weblap. Online és elektronikus kft alapítás, kft alapítás interneten keresztül már 12.900 Ft + Áfa áron. Kft alapításhoz a legjobbat, akár kedvezményes kft alapítás, akár ingyen kft alapítás.Könyvelés vagy székhely választása esetén INGYEN kft alapítás - CÉGALAPÍTÁS!cégalapítás   |   kft alapítás   |   cégmódosítás   |   székhelyszolgáltatás   |   könyvelés   |   ingyen cégalapítás