Magyarország vezető kft alapítási, cégeljárási portálja
Cégalapítás akár INGYEN, cégmódosítás akár INGYEN, székhelyszolgáltatás akár INGYEN - nyerj székhelyszolgáltatás rendelésével DUBAI-i utat!

 
Kapcsolat
 
 Tel.: 06 (1) 235 0566
         06 (30) 386 2070
 Fax.  06 1 235 0565
E-mail:
info@topcegalapitas.hu
 
1027 Budapest,
Bem rakpart 50. I/1.
(Margit-híd budai hídfőjétől 100 m-re)
 
Ügyfélfogadás
Hétfőtől - Péntekig
9.00 - 17.00-ig
       
 
 
 
Gross Irodaház Kft.
Adószám: 23011647-2-41
Cgsz: 01-09-948869
 

 
Cégalapítás menete 2014-ben

- Kapcsolatfelvétel telefonon, időpont egyeztetés

- Adatlap küldés ügyfélnek, szövegszerkesztővel történő kitöltés, visszaküldés az info@topcegalapitas.hu  e-mail címünkre

- Személyes megjelenés, konzultáció

- Iratok aláírása

- Cégbíróságra történő beadás

- Cégbírósági bejegyzés

- Végzés kézbesítése, telefonos értesítés

- Banknak e-akta küldése

 

 

Társaságok iratmintái
 
 Egyszemélyes kft alapító okirat
  Kft társasági szerződés
  Bt társasági szerződés
  Egyszemélyes zrt alapító okirat
  Zrt alapszabály


 Kft alapítás törzstőke nélkül - kft alapítás akár INGYEN

Kft alapítás - egy kézben minden - kft alapítása - székhelyszolgáltatás - könyvelés Budapest. Akár INGYEN ügyvédi munka.

 

Kft alapítás INGYEN, tőkebefizetés nélkül Budapesten székhelyszolgáltatással, ajándék számlaíróval.

Székhelyszolgáltatás és cégügyintézés vidéki ügyvédi irodákban is - Önhöz mindig a legközelebb!

Nálunk pénzt ér az adott szava.

Gross cégcsoport - topcegalapitas.hu - győztesekre hangolva.

Kft alapítás 2014. március 15-től, akár 0 forint befizetésével, mégis 3 millió forintos törzstőkével... kft alapítás egyetlen forint nélkül - székhelyszolgáltatás 1.290/hó

 

 

Gyakran ismételt kérdések kft alapítással összefüggésben

 

Cégmódosítás és cég eladás, adásvétel - a cégmódosítással kapcsolatos híroldal

2014-től valóban 3 millió forint szükséges a Kft alapításhoz? Kft alapítás 2014 március 15-től. Kft alapítás egyetlen forint nélkül.


Kft alapítás 2014-ben 3 millió törzstőkével - apport stb.

Az új – a 2013. évi V. törvénnyel megállapított - Ptk. értelmében 2014. március 15.-től valóban minimum 3.000.000 Ft-ban kell meghatározni a Kft. törzstőkéjét. Ezt az összeget azonban alapításkor nem kell a társaság rendelkezésére bocsátani, sőt egyetlen fillér rendelkezésre bocsátása nélkül is megoldható a kft alapítás. A törvény azonban a hitelezők védelme érdekében garanciális szabályokat állít fel. Ha a társaság alapításakor rendelkezésre bocsátott összeg 0 Ft, illetőleg ha valamelyik tag  a pénzbeli betétjének felénél kevesebb összeget bocsát rendelkezésre, a társaság a teljes törzstőkét a bejegyzési kérelem benyújtásától számított 1 éven belül köteles rendelkezésre bocsátani. Ha legalább a törzstőke fele összegének rendelkezésre bocsátása megtörtént, a fennmaradó összeg befizetésére akár 1 évnél hosszabb határidő is elírható. Mindkét esetben azonban a tagoknak a teljes törzstőke befizetéséig nem fizethető osztalék, illetőleg a be nem fizetett törzsbetét erejéig a céges tartozásokért a saját vagyonukkal is felelnek.  Ezzel kapcsolatban megjegyezzük még, hogy van olyan álláspont, mely szerint a fenti két feltétel együttesen is fennállhat, vagyis a törzstőke felénél kisebb összege, sőt akár 0 Ft befizetése esetén is lehetőség van a teljes törzstőke 1 éven túl történő rendelkezésre bocsátására, bár a vagy kötőszó ennek némileg ellentmond. De lege ferenda (a kívánatos állapot szempontjából) azonban – figyelemmel a jogkövetkezményekre is – a magam részéről nem látom be, miért lenne ennek akadálya.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a Kft. törzstőkéjének biztosítása akár 100 %-ban apportban történjék. Az egyszemélyes társaság alapítója köteles az apportot alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátani, a többszemélyes társaság pedig akkor, ha az apport értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét.  Egyéb esetekben három éven belül kell az apportot rendelkezésre bocsátani. Megjegyezzük, hogy a 0 Ft-os cégalapítás lehetőségével nem mindegyik cégbíróság ért egyet, a Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága szerint például erre nincs lehetőség.

Bővebb információért hívja számunkat, készséggel segítünk: 06 (1) 235 0566 vagy 06 (30) 386 2070

Kft alapításhoz kapcsolódó szolgáltatásainkhoz nincs hűségnyilatkozat... kft alapítás egyetlen forint nélkül, székhelyszolgáltatás 1.290/hó

Milyen cégformát válasszak? Kft alapítás vagy bt alapítás? 


2014. március 15-től jelentősen változnak a kft alapítás szabályai. Ezek közül kiemelést érdemel, hogy a minimális törzstőke összege nem lehet kevesebb, mint 3 millió forint, aki ennek legalább felét nem rendezi cégalapításkor, a be nem tett törzsbetétje erejéig felel a cég tartozásaiért. Lehet már tisztán csak apporttal, azaz készpénz nélkül kft-t alapítani. Ilyenkor könyvizsgálót már nem kötelező igénybe venni.  A kft a  bt-nél lényegesen optimálisabb társasági forma, elsősorban a tagokra vonatkozó felelősségi szabályok miatt. Bt beltagja rlátlanul felel a cég tartozásaiért, kft esetében ez korlátolt, azaz csak a cégbe bevitt vagyonnal felel. Sokan ezt félreértelmezik, gyakran hallani azt, hogy "felelek a törzstőke erejéig a vagyonommal". Ez hibás kijelentés, hisz ha a cég rendelkezésére bocsátották az alapítói vagyont, onnéttól kezdve nem felel a saját vagyonából egyetlen forinttal sem.

Kft alapítás illetéke (cégeljárási illeték) 50.000 forint, míg a Bt alapítás illetéke 25.000 forint.

Összefoglalva, előnyösebb a kft alapítás, mint a betéti társaság (bt) alapítás, mert:

- a tag, tagok felelőssége alaphelyzetben korlátolt

- alapíthatja egyetlen személy, legyen akár az egy cég is

- egyszemélyes kft alapítás esetén már nem kell könyvvizsgáló

Hátránya, hogy van előírt tőkeminimum, és nem alkalmazható rá a rendkívül előnyös KATA, azaz a kisadózók tételes adója, amit csak bt-k, kkt-k, egyéni vállalkozók alkalmazhatnak.

Cikk a KATA-ról.

 

Minden, amit az egyszemélyes kft alapításról tudni kell - 2014. március 15-tól élő szabályok


Egyszemélyes Kft-ről akkor beszélünk, ha a cég alapítása egyetlen személy részéről történik, ő lesz a társaság 100 %-os üzletrész-tulajdonosa, illetőleg ha egy többszemélyes társaság valamennyi üzletrészét egyetlen személy vásárolja meg. Az egyszemélyes társaság ügyvezetését elláthatja maga az alapító-tulajdonos, de ezzel kívülálló személyt is megbízhat, akár több személyt is, a több személy egyike akár maga az alapító-tulajdonos is lehet. AAz egyszemélyes kft. jellegét az ügyvezetők száma, illetőleg a tisztség ellátásának módja nem befolyásolja.

Az egyszemélyes társaság alapítója nem társasági szerződést, hanem alapító okiratot fogad el, ezek összefoglaló neve egyébként az új Ptk. szerint létesítő okirat.

Az ügyvezetői tisztség ellátható munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban, erről az iratmintában pl. nyilatkozni kell. Az iratminta szerint viszont nincs mód annak megjelölésére, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatás napi, illetve heti hány órában történik.

Az egyszemélyes társaság alapítója az apportot azonnal köteles a társaság rendelkezésére bocsátani, illetőleg a pénzbeli hozzájárulást a többszemélyes társaságok tagjaihoz hasonlóan köteles rendelkezésre bocsátani (megszűnt tehát a korábbi 100.000 Ft-os lehetőség.)

 

Többszemélyes kft alapítás információk 


A korlátolt felelősségű társaság alapításkori vagyonát az egyes tagok által szolgáltatott törzsbetétek összegéből létrejött un. törzstőke, jegyzett tőke összege adja.

Többszemélyes kft alapítás esetén mindenekelőtt tisztázandó, hogy az egyes tagok vagyoni hozzájárulása (törzsbetét) milyen mértékű lesz. Az egyes tagok törzsbetéte nem lehet kevesebb 100 ezer forintnál. Az új Ptk. előtt volt olyan szabály, mely szerint az egyes tagok törzsbetétének 10.000 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lenni, ezt most eltörölték, de bizonyos szempontból hasznos, ha ezt most is irányadónak tekintjük. Egy tagnak egy törzsbetéte lehet, azonban arra van lehetőség, hogy egy törzsbetétnek több tulajdonosa legyen a közös tulajdon szabályai szerint. A tagok szavazatainak száma, illetve a nyereségből való részesedés aránya általában a törzsbetétek mértékéhez igazodik, azonban ettől a tagok el is térhetnek, ha erről a létesítő okiratban külön rendelkeznek. Arra is van lehetőség, hogy az üzletrész eltérjen a törzsbetéttől.

Az egyes tagok törzsbetétéhez igazodó jogokat és kötelezettségeket maga az üzletrész testesíti meg. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, és az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.

A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy a törzstőke mértéke nem lehet kevesebb 3.000.000 Ft-nál. A törzstőke állhat pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból is. Ha a tagok a törzstőke felénél kevesebb összeget bocsátanak a társaság rendelkezésére alapításkor, úgy egy éven belül rendezniük kell a fennmaradó részt. Ha a törzstőke felénél nagyobb összeget bocsátanak a társaság rendelkezésére, úgy annak rendezésére egy évnél hosszabb határidőt is megállapíthatnak. Tehát a jogalkotó lehetőséget ad arra, hogy a tagok alapításkor 0 Ft-ot szolgáltassanak a társaságnak, és a fennmaradó részt egy éven belül rendezzék.  A tagok akár saját vagyonukkal is felelhetnek, ha nem teljesítik a vagyoni hozzájárulásuk rendelkezésre bocsátását a társaság részére. A felelősség alól abban az esetben mentesülnek, ha legalább a törzstőke felét rendelkezésre bocsátják és a fennmaradó rész rendezésére egy évnél kevesebb határidőt állapítanak meg. 

Apport esetén a nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező forgalomképes dolog, szellemi alkotás és vagyoni értékű jog lehet.

 

Kft alapítás költségei - mennyibe kerül a kft alapítás összesen 2014-ben?


2014-ben a kft alapítás költségei az alábbi tételekből állnak (ebből több az állami költségvetést gazdagítja): 

- ügyvédi munkadíj: 12.900 Ft + áfa vagy INGYENES (ha székhelyszolgáltatást választ- székhelyszolgáltatás 1.290/hó-tól)

- illeték: 50.000 Ft (állami díj)

- JÜB lekérdezés díja: 1.670 Ft+áfa / fő (állami díj) (minden azonosítandó személynek fizetnie kell - mindenkinek aki aláír)

- tulajdoni lap díja: 1.000+áfa Ft / ingatlan (állami díj) (székhely, telephely, fióktelep után is)

Egy példa: egy személyes kft esetén, ahol csak székhely van: 12.900 + áfa + 50.000 illeték,  + 1.670+áfa (csak egy fő), + 1.000+áfa Ft (egy ingatlan) összesen 69.775 forint. Ha székhelyszolgáltatás kér, akkor az ügyvédi munkadíj 0 forint, tehát a kft alapítása ingyenes, budapesti székhelyszolgáltatás esetén a díjtételek: ügyvédi munkadíj: 0 forint + 50.000 Ft illeték+ székhelyszolgáltatás br. 23.400 (fél év) + 1.670+áfa/fő + 0 Ft tulajdoni lap = 75.521 Ft. (székhelyszolgáltatás 1.290/hó akár)

 

Kft alapítás menete - mik a kft alapítás lépései?


  1. Fel kell venni velünk a kapcsolatot telefonon a 06/1-235-0565 vagy a 06/30-386-2070-es számon. Ekkor időpontot egyeztetünk és átbeszéljük a megalapítandó társaság főbb kondicióit. (Pl. Kft. vagy Bt. egyszemélyes vagy többszemélyes)
  2. Ezt követően megküldjük Önnek az adatlapot, melyet „mentés másként” elmentés után megfelelően ki kell tölteni, majd visszaküldeni az e-mail címünkre. Szkennelni, kinyomtatni nem kell. Az adatlap kitöltése és visszaküldése nem kötelező, azonban mindenképpen hasznos, ennek hiánya jelentősen lelassítja a cégalapítás menetét. Ha székhelyet nem tőlünk igényelnek, illetve ha nem a cégalapítóé túlnyomó többségében a székhelyként megjelölt ingatlan egy székhelyhasználati hozzájáruló nyilatkozatot is küldünk, melyet az ingatlan tulajdonosa által tanúk előtt aláírva személyesen kell behozni irodánkba a cégalapításkor.
  3. A megbeszélt időpontban be kell jönni az irodánkba, aholis megtörténik az iratok megszerkesztése, kinyomtatása, aláírása és átadása. Az iratok átadásával egyidejűleg a cég bejegyzéséhez szükséges illetékkód is átutalásra kerül, melynek átutalásáról Önnek kell gondoskodnia. Az erről szóló igazolás 1-2 nap alatt visszaérkezik. Ugyancsak átadjuk az adózási nyilatkozatot, melyet hacsak korábban nem beszélte meg, el lehet vinni könyvelőhöz. Az adózási nyilatkozat visszaérkezte, csakúgy mint az illetékkód átutalása a bejegyzési kérelem beadhatóságának elengedhetetlen feltétele.
  4. Ezután a cégiratokat a bírósághoz benyújtjuk. Ezt követően túlnyomó többségében 1-2 nap a bejegyzés, azonban az adóregisztrációs eljárás elhúzódásától függően ez 8-10 napig is eltarthat.

A bejegyzésről e-mail-ben és telefonon is értesítjük. Ezt követően 8 napon belül bankszámlát kell nyitni, melyen el kell helyezni a törzstőkeként megjelölt összeget, feltéve, hogy alapításkor úgy nyilatkozott, hogy azt a házipénztárba befizette. A végzést, illetve a kapcsolódó e-aktát elektronikusan küldjük meg, amennyiben ügyvéd által hitelesített írásbeli végzésre van szüksége azért személyesen kell Önnek vagy megbízottjának befáradnia irodánkba.

 

 

 

Kft alapítás törzstőke márc. 15-től - 0 forinttal, vagy 3 millióval ?
2014.03.28 19:51:37  

Kft alapítás 2014-től csakis 3 millió forint törzstőkével?Az új Ptk. hatálybalépésével érezhetően nőtt a távolságtartás a cégalapítástól, különösen a kft alapítás iránt csökkent az érdeklődés. Ennek oka nem gazdasági, hanem az emberek tájékozalanságából ered, amely nem is csoda, hisz a sajtóban pontatlan, illetve felületes cikkek sora jelent meg, sokszor nem kiemelve az igazi lényeget. Ilyen pl. a kft alapítás során megadható legkisebb tözstőke mértéke, amelyet minden cikkben 3 millió forintban jelöltek meg. Mindezek után az emberek abban a hitben vannak, hogy, amennyiben nincs 3 millió forintjuk, nem tudnak kft alapításban részt venni, nem tudnak korlátolt felelősségű társaságot alapítani, ami abszolút helytelen következtetés. Az új Ptk. ilyen szempontból picit még könnyített is, hisz akár 0 forint befizetésével is lehet 3 millió forint törzstőkével kft-t alapítani, nem is beszélve a teljes apporttal megvalósuló kft alapításról. A részletekről cikkünk szól >>>


Kft alapítás még egy hétig 500 ezer törzstőkével!
2014.03.9 22:18:02  

Kft alapítás 2014-ben még 500 ezer forint törzstőkével - ne hagyja ki!!!Még egy hétig alapíthat 500 ezer forint törzstőkével kft-t Magyarországon! Lépjen időben! 2014. március 15-e után ugyanis a minimális törzstőke 3 millió forint. Ha kft alapításához székhelyszolgáltatást rendel, aki kft alapítása ügyvédi munkadíját a Gross Irodaház Kft állja, azaz kft alapítása ingyenes! Lépjen még időben, ne feledje ez az utolsó-történelmi lehetőség. 2014. március 15-e 3 millió forint, addig 500 ezer forint a törzstőke! >>>


Kft alapítás még 500 ezer forint törzstőkével...
2013.12.1 13:38:33  

A jelenlegi szabályok alapján még tud alapítani 500 ezer forint törzstőkével minden személy kft-t. Jövőre ez a törzstőkeminimum a hatszorosára változik, azaz 3 millió forint-t jegyzett tőke, törzstőke kell a kft alapításhoz, ennél kevesebbet a társasági szerződésben nem lehet majd megadni. >>>


© 2010-2014 Minden jog fenntartva.  Gross Cégcsoport 1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.   e-mail: info@topcegalapitas.hu


Kft alapítás az oldal fő profilja, kft alapítás  TÖRZSTŐKE NÉLKÜL 0 Ft - székhelyszolgáltatás 0 Ft garanciával, ügyvédi jelenléttel ( kft cég alapítás, cégalapítás  )

KFT ALAPÍTÁS - Kft alapítás TÖRZSTŐKE NÉLKÜL - székhelyszolgáltatás 0 Ft,  kft alapítás 2014. Kft alapítása 2014 ügyvéddel és garanciával. Hírek a kft alapítás módosítás, feltételei, menete és költségei témakörökből. Főbb kifejezéseink: kft alapítás, kft cég alapítás, kft alapítás törzstőke 2014, egyszemélyes kft alapítás, egyszemélyes kft, cegalapitas, kft alapítás 2014, kft alapítás menete, kft alapítás feltételei ; kft alapítás feltételei 2013 , kft alapítási eljárások. Kft alapítás fő kifejezés mellett a többi szegmensével is foglalkozunk: kft alapításának díja, kft cég módosítás, kft módosítás, kft alapítás feltétele. Kft alapítása csomagban: Kft alapítása mellé székhely szolgáltatás, kft alapításhoz könyvelés igénylése és kft alapítása ingyenes.Cég adásvételek, kft eladása, átírásának koordinálásával is foglalkozik a weblap. Online és elektronikus kft alapítás, kft alapítás interneten keresztül már 12.900 Ft + Áfa áron. Kft alapításhoz a legjobbat, akár kedvezményes kft alapítás, akár ingyen kft alapítás.Könyvelés vagy székhely választása esetén INGYEN kft alapítás - CÉGALAPÍTÁS!cégalapítás   |   kft alapítás   |   cégmódosítás   |   székhelyszolgáltatás   |   könyvelés   |   ingyen cégalapítás