Már 2 2017

Új időpont az illetékmentes cégbejegyzési eljárásra: 2017. március 16.

Az illetékmentes cégalapítást lehetővé tevő eljárási szabályt tartalmazó 2017. évi II. törvényt a köztársasági elnök kicsit megcsúszva írta alá, így a Magyar Közlönyben csak tegnap, azaz 2017. március 1-én jelent az meg. Az új jogszabály 9. §-a szerint a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba. Ennek megfelelően az illetékmentes cégalapítás 2017. március 16-tól él élesben.

Március 16. előtt alapítottam a céget, van lehetőségem illetékmentességre?

Fontos kiemelni, hogy nem a cégalapítás dátuma, az aláírás időpontja a döntő, hanem az eljárás megindításának napja. Így ha valaki hetekkel korábban alapított céget, de e törvény hatálybalépését követően kezdődik a cégbejegyzési eljárás, akkor függetlenül az alapító okirat / társasági szerződés aláírásnak napjától a cégeljárás ugyanúgy illetékmentes.

Ha az informatikai infrastruktúra is úgy akarja…

Bízunk benne, hogy március 16-tól a cégbíróság rendszere, az informatikai kapu, illetve a segédszoftverek pl. cégeditor is kompatiblis lesz az új szabályozással, és nem fordul elő az, mint korábban, amikor ezen hiányosságok miatt egy hétig egyetlen beadványt sem lehetett iktatni a cégbíróságokon.

Gálusz Gábor


feb 12 2014

Lépjen időben….. – kft alapítás még 500 ezer forint törzstőkével…

Közeledik 2014. március 15-e….

Miért fontos ez a dátum?

Azért, mert radikálisan változnak a kft alapítás szabályai 2014-től..  ami a legfontosabb, hogy kft alapítás esetén ettől a dátumtól kezdve nem lehet megadni 500 ezer forint törzstőkénél kisebb összeget, azaz a kft alapítás törzstőkeigénye legalább 3 millió forint kell legyen.

A változáshoz azonban hozzá kell tenni azt is, hogy kft alapításkor egyetlen forintot sem kell letenniük a tulajdonosoknak ebből az összegből, hanem annak befizetését – konszenzussal – húzhatják akár több, mint egy évig. Amíg a hiányzó összeg a társaság rendelkezésére nincs bocsátva, nem vehetnek fel pl. osztalékot, ill. felelnek a céges tartozásokért személyes vagyonukkal.

2014. márciusának elején nagy kft alapítás roham várható

A változások miatt március első két hetében nagy roham várható, ami miatt kevés olyan ügyvéd, cégügyökség pedig talán egy sem lesz, aki tudna az 500 ezer forintos utolsó hetekre” időpontot adni.

Amennyiben Önnek fontos, hogy kft-je 500 ezer forintos törzstőkével alakuljon, és a régi szabályok szerint szeretné azt tető alá hozni, foglaljon minél előbb időpontot, hisz ha utolsó pillanatban lép, vagy lemarad, vagy csak súlyos felárral tudja megoldani sürgető kft alapítását.

Cégmódosítás 2014. március 15 előtt – hogy ne kelljen törzstőkét emelnie

Meglévő cégeknél, akik 2014. március 15. előtt végzi el cégmódosítását, nem kell megemelnie a törzstőkéjét. Azonban azon személyek, akik ezt március 15. után teszik meg, nem tudnak eltekinteni a 3 millió forintra történő törzstőkeemeléstől, hisz a cégbíróság másképp a változásokat, társasági szerződés módosítást nem fogja átvezetni a cégjegyzéken. A március 15-ig tartó időszakban sok minden eldől, cégjogi szempontból 2014-ben ez egy kulcsfontosságú időszak, Ön is gondolja át a lehetőségeit, céljait, amennyiben segítségére lehetünk, kérdése van, nyugodtan hívja a topcegalapitas.hu weboldalon található telefonszámainkat.

Gálusz Gábor


dec 3 2013

Kft alapítás 2014 – most akkor mennyi készpénzzel? Ennyivel!

Hallani sok helyen, szétkürtölte a sajtó, visszhangzik a média teljes spektruma, hogy 2014. március 15-től 3 millió forint lesz a kft alapításkor “elkövethető” törzstőke minimum.

Ez egyértelműnek tűnik, sziklaszilárd törvényi diktátumnak, első körben….

DE. Amiről nem szól a sajtó-fáma.. és ugye a lényeg MINDIG a részletekben van, mert…

– lehet, hogy a 3 millió nem is az a 3 millió, és lehet, hogy nem is akkor, amikor gondolnánk…

Mennyit kell teljesíteni ténylegesen gyakorlatilag kft alapításkor 2014 tavaszától?

Ugyan 3 millió forint a törzstőke (jegyzett tőke) minimum előírás az új Ptk. Harmadik könyvének [3:161. § (4) bek.]-e szerint, de ez annyit tesz maximum, hogy a névleges, létesítő okiratban (alapító okiratban vagy társasági szerződésben) szerepeltethető cégvagyon minimumát a tulajdonos, tulajdonosok 3 millió forintban határozzák meg, ennyit kell valamikor (!!!) rendelkezésre bocsátani. Itt jön a lényeg>>>

Mikor kell ezt a 3 millió törzstőkét “összehozni”, mikor kell az egyes törzsbetéteket befizetni?

1. Ha pénzbeli hozzájárulásról van szó (ez manapság a leggyakoribb):

  • 2014. március 15-től rendelkezhet úgy a társasági szerződés, hogy a tagok nem kötelesek a pénzbeli hozzájárulás legalább felét befizetni a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig. [3:162. § (1) bek.]
  • a korábbi egy éves határidővel ellentétben egy évnél hosszabb határidőt állapíthat meg a társasági szerződés a pénzbeli hozzájárulás teljesítésére [3:162. § (2) bek.]
  • egyszemélyes kft alapításakor sem szabály, hogy a törzstőkéből legalább 100 ezer forintot rendelkezésre kell bocsátani 

2. Ha nem pénzbeli hozzájárulásról van szó (ez ritka manapság)

  • az új Ptk. szerint ha a nem pénzbeli hozzájárulás eléri legalább a törzstőke felét, akkor a bejegyzési kérelem beadásáig kell azt rendelkezésre bocsátani – tehát nem kell azonnal alapításkor [3:163.§ (1) bek.]
  • itt más lényeges változás nincs

Érdekes szabály még, hogy a korábbi 10 ezer forintos oszthatóság is eltűnt a törvényből, azaz nem kell tízezerrel oszthatónak lennie az egyes tagok törzsbetéteinek.

Mi következik mindezekből? Összegzés.

  • a normaszöveg szerint nem kell kft alapításkor egyetlen forint pénzbeli hozzájárulást sem teljesíteni a cégbíróságra történő beadásig, kft bejegyzésig, (ez nem változtat a 3 milliós törzstőke minimumon!)
  • egyszemélyes kft-knél is külön szerepel a törvényben, hogy még az eddig kötelező 100 ezer forintot sem kell befizetni, ami erősíti az előző pontban leírtakat
  • egy évnél tovább lehet húzni a törzstőke teljes pénzbeli rendelkezésre bocsátását, hogy meddig, arról a törvény nem rendelkezik, a tagoknak kell szabályozniuk
  • DE! Amíg ezek nem kerülnek rendelkezésre bocsátásra: – a tagok felelnek saját vagyonukkal a be nem fizetett összeg erejéig a céges tartozásokért [3:162(2). bek.]
  • ÉS-DE! Nem fizethet a kft osztalékot addig, amíg az elszámolt nyereség, és a befizetett pénzbeli hozzájárulás el nem éri a törzstőkét, jegyzett tőkét.

Külön említést érdemel a törzstőke emelése az új Ptk. rendszerében, ezt a következő poszt valamelyikében osztom meg.

Gálusz Gábor